Αρχική σελίδα » ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ » ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ » Βασιλική Χρήστου

Βασιλική Χρήστου, Δρ

Γεννήθηκε το 1979. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 2001 με τον βαθμό άριστα. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Φιλοσοφία του Δικαίου του Τμήματος Νομικής Αθηνών με τον βαθμό άριστα και διδακτορικό τίτλο σπουδών στο συνταγματικό δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης με τον βαθμό άριστα, την οποία εκπόνησε έχοντας λάβει την υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ανταλλαγής Επιστημόνων (DAAD). Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γερμανικά και έχει βασικές γνώσεις γαλλικής γλώσσας.

Δίδαξε το φροντιστηριακό μάθημα «Αμερικανικό Συνταγματικό Δίκαιο» το έτος 2005-2006 στο Κέντρο Αμερικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (υπεύθυνος καθηγητής: Steven Less), ενώ μετείχε στη διδασκαλία του μαθήματος του Συνταγματικού Δικαίου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών την περίοδο 2008-2013 (υπεύθυνοι καθηγητές: κος Γιάννης Δρόσος, αρχικά, και, έπειτα, κος Νίκος Αλιβιζάτος).

Είναι μέλος των φίλων Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης», μέλος στην Ένωση Χαϊδελβέργης για αλλοδαπό δημόσιο δίκαιο και διεθνές δίκαιο «Heidelberger Gesellschaft für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht» του Ινστιτούτου Max Planck Χαϊδελβέργης, μέλος στην Ένωση Φιλοσοφίας Δικαίου «Junges Forum Rechtsphilosophie», μέλος στην Ένωση Φίλων του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης «Gesellschaft der Freunde der Universität Heidelberg, Sektion Rechtswissenschaft».

Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο από το 2012 και ασκεί δικηγορία σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου στην Αθήνα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία

 • Die Hassrede in der verfassungsrechtlichen Diskussion. Ein Beitrag im Lichte des deutschen, des U.S.-amerikanischen und des griechischen Rechts (Beiträge zum ausländischen und vergleichenden öffentlichen Recht, Schriftenreihe herausgegeben von Prof. Dr. Christian Starck und Prof. Dr. Martin Bullinger), Baden-Baden: Nomos, 2007 (διδακτορική διατριβή)
 • Από την κύρωση στη θέσπιση διοικητικών πράξεων με τυπικό νόμο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα–Θεσσαλονίκη 2010 (μονογραφία)
 • Ernst Wolfgang Böckenförde, Όψεις της θεωρίας του περί κράτους και συντάγματος, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2010 (μετάφραση-εισαγωγή)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

 • «Reasoning from Neutrality», στο Stephan Kirste (επιμ.), Interdisziplinarität in den Rechtswissenschaften. Ein interdisziplinärer und internationaler Dialog, Duncker & Humblot, Berlin 2016, 331 επ.
 • «Το Συμβούλιο Επικρατείας ενώπιον αρμοδιοτήτων συνταγματικού δικαστή: οι νέες ρυθμίσεις», Δικαιώματα του Ανθρώπου,  2016, 363 επ.
 • «Συνταγματικές στιγμές στην πολωνική ιστορία: από της πρώιμες συνταγματικές πρωτιές στο κομμουνιστικό καθεστώς και στη σταδιακή μετάβαση στην κοινοβουλευτική δημοκρατία», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2015, υπό δημοσίευση, 3επ.
 • «Το τέλος της εκτός σχεδίου δόμησης. Αναζητώντας το οδικό δίκτυο της χώρας», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2015, 612 επ.
 • «Νομοθετική πράξη: υποχρέωση δικαιολόγησης, αλλά και αιτιολογίας;» στο Ι. Στράγγα, Αντ. Χάνου, Χαρ. Παπαχαραλάμπους, Δημ. Πυργάκη, Μ. Τσαπόγα (επιμ.), Αιτιολογία, νομιμοποίηση και δίκαιο, Τόμος 6, Εισηγήσεις ανακοινωθείσες εις το Διεπιστημονικό Φροντιστήριο 2012-2013, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014.
 • «Κοσμοθεωρητικές προϋποθέσεις του κυρίαρχου λαού: σταθερότητα και ελευθερία της συνείδησης» στο Χ. Παπαχαραλάμπους, Χρ. Παπαστυλιανός (επιμ.), Κυριαρχία, ετερότητα και δικαιώματα, εκδ. Ευρασία, Αθήνα 2013.

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις

 • «Law, Performatives, and Normativity. Testing the Limits and Potential of Interdisciplinary Research», ομιλία 23ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας Δικαίου στην Κρακοβία, υπό έκδοση σε ειδικό τεύχος του Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (Beiheft), 2012, 77 επ.
 • «Σχόλιο στην από 7.9.2011 απόφαση του Γερμανικού Ομασπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου αναφορικά με τη συνταγματικότητα της παροχής οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 6/2011, 792 επ.
 • «Τα συνταγματικά όρια στην απαγόρευση πρόκλησης «εχθροπάθειας» κατά το πρόσφατο σχέδιο νόμου κατά του ρατσισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης», Εφημερίδα  Διοικητικού Δικαίου, 1/2011, 46 επ.
 • «Παρατηρήσεις στην από 9.2.2010 απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου (Προσδιορισμό ελαχίστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης)», Το Σύνταγμα, 2010, 198 επ.
 • «Η προστασία των ενοχικών απαιτήσεων από το άρθρο 17 Σ. και το άρθρο 1 Π.Π.Π. ΕΣΔΑ», Δικαιώματα του Ανθρώπου, 2009, 237 επ.
 • «Ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή, επιτροπολογία και ζητήματα θεσμικής ισορροπίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2008, 483επ.
 • «Legislative Development: The Council Decision of 12 June 2007 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II)», Columbia Journal of European Law, Vol. 14, No. 3, Summer 2008, pp. 649-657.
 • «Η υποχώρηση του ποινικού δικαίου προ της ελευθερίας έκφρασης δημοσιογράφου. Παρατηρήσεις στην υπόθεση Κατράμη κατά Ελλάδος», Το Σύνταγμα, 2008, 206επ.
 • «Η αρχή της καλής διοίκησης στο ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2/2008, 277επ.
 • «Προς τη διαμόρφωση ενός παγκοσμίου διοικητικού δικαίου; Σκέψεις με αφορμή την υπόθεση της γέφυρας της Δρέσδης», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 4/2007, 493επ.
 • «Ελευθερία της έκφρασης. Όψεις της δογματικής και της θεωρητικής της σύλληψης στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», Το Σύνταγμα, 2/2007, 345επ.
 • «Αρχειακή έρευνα υπόπτων και ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου» στο Νέες Τεχνολογίες και Ατομικά Δικαιώματα, Σειρά Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2008, 39επ.
 • «Πανεπιστημιακά δίδακτρα στη Γερμανία: συνταγματικές προβληματικές», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 3/2007, 343επ.
 •  «Τα δύο είδη συναίνεσης στην πολιτική δικαιοσύνη στον John Rawls. Μια ερμηνευτική προσέγγιση», Ισοπολιτεία, Τεύχος 2005-2006, 131επ.