Αρχική σελίδα » ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ » ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ » Νέδα Κανελλοπούλου

Μαρία-Νέδα Κανελλοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου

Η Νέδα Κανελλοπούλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθύντρια του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών του Τμήματος.

Σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και Τεχνολογίας Strasbourg ΙII (maitrise en Droit, D.Ε.Α. Droit Public) και είναι διδάκτορας του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είναι μέλος της διοικούσας επιτροπής του Κέντρου Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών του Παντείο Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει διευθύντρια του ΠΜΣ “Δίκαιο και ευρωπαϊκή ενοποίηση” του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου. Έχει επίσης διατελέσει μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και υπεύθυνη των εκδόσεων του ιδρύματος, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ΚΕΝΕΠ, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης  καθώς της επιτροπής εκδόσεων των μελετών του Ινστιτούτου, και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΕ. Έχει συμμετάσχει σε πολλές νομοπαρασκευαστικές και άλλες επιτροπές και έρευνες ως εμπειρογνώμων, και είναι μέλος επιστημονικών ενώσεων του κλάδου. Υπήρξε επίσης δικηγόρος Αθηνών.

Το ερευνητικό και διδακτικό της πεδίο είναι: Συνταγματικό Δίκαιο, Συγκριτικό και Αλλοδαπό Συνταγματικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματική Θεωρία, Ευρωπαϊκός Συνταγματικός Πολιτισμός, Θεμελιώδη Δικαιώματα.

Επιλογή δημοσιεύσεων:

  • Ο πολιτικός έλεγχος της συνταγματικότητας του νόμου (Μελέτη Συγκριτικού Συνταγματικού Δικαίου κατά το Δίκαιο της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας), Αθήνα, 1989 (διδ.διατρ.)
  • Η κομματική δραστηριότητα των δημοσίων υπαλλήλων (Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 29 παρ.3 του Συντάγματος του 1975/86 και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου), εκδ. Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή,1990
  • Ζητήματα μεθόδου του Συνταγματικού Δικαίου (Από τα αδιέξοδα της παραδοσιακής αντίληψης στο νεφελώδες μετά-το-μοντέρνο), εκδ. Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995
  • Η χειραφέτηση της Ευρώπης, Συνταγματική θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, Επιστημολογικές συνιστώσες, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2012
  • Μια μικρή θεωρία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, Συνταγματικό Δίκαιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, Γενικό Μέρος,  εκδ. Πατάκη, Αθήνα (υπό έκδοση)
  • «Ευρωποίηση ΙΙ: Πώς η Λισσαβώνα δίνει το λόγο στα εθνικά Συντάγματα (άρθρο 4 παρ.2 ΣυνθEΕ)», Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, διπλό τεύχος Ιαν.-Ιούν.2011,  σελ. 161-171, και σε Σ. Ντάλης (επιμ.), Από την ένταξη στην κρίση, Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: 1981-2011, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2012, σελ.166-178.
  • «Η Ευρώπη Ιανός», στο Ν. Κανελλοπούλου-Μαλούχου, Αντ. Μεταξάς, Λ. Παπαδοπούλου, Η δημοσιονομική κρίση ως καταλύτης προώθησης ή αναστολής της ευρωπαϊκής ενοποίησης;, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2014, σελ. 13 επ.  
  • «Η έννοια του κοινού συμφέροντος στη σύγχρονη πολιτεία», σε: Πρακτικά συνεδρίου  στη μνήμη των Δ. Τσάτσου, Γ. Παπαδημητρίου, Θεσσαλονίκη, 2015,
  • «De la protection des animaux (en Droit grec): Vers un droit subjectif fondamental?», Revue Méditerranéenne de Droit Public, τχ. VII, Σεπτέμβριος 2017, σελ.163 επ. Re
  • “The Beethoven Frieze: Rethinking democracy in European Constitutional Culture”, σε Safeguarding Democratic Institutions within a europe in crisis: Challenges and Responses,  Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου 11&12 Μαίου 2018, Ναύπλιο, (υπό έκδοση)