Αρχική σελίδα » ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ » ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ » Χαράλαμπος Κουταλάκης

Χαράλαμπος Κουταλάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Έχει εργαστεί ως Λέκτορας στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Otto-Suhr Iστιτούτου Πολιτικής Επιστήμης του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, Marie Curie Fellow στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου και ερευνητής στο Robert Schuman Center for Advanced Studies της Φλωρεντίας.

Παράλληλα έχει εργαστεί ως σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ζητήματα αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων, της Διεθνούς Διαφάνειας για ζητήματα διαχείρισης των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και ως εκπαιδευτής δημοσίων υπαλλήλων σε χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της WWF –Hellas, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Νέα Αρχιτεκτονική του Διοικητικού και Αυτοδιοικητικού Συστήματος «Πρόγραμμα Καλλικράτης», μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ και του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων και άλλων Συσκευασιών καθώς και ειδικός σύμβουλος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Η ερευνητική του δραστηριότητα και διδασκαλία επικεντρώνεται στην Δημόσια Διοίκηση με έμφαση στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τις επιπτώσεις των τομεακών πολιτικών της ΕΕ στο Ελληνικό διοικητικό σύστημα, νέες μορφές διακυβέρνησης, αστική και περιφερειακή ανάπτυξη και περιβάλλον.

Η έρευνα του έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας και την Ευρωπαική Επιτροπή στο πλαίσιο του 5ου, 6ου και 7ου  Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη καθώς και από το Πρόγραμμα «Αριστεία» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες καθώς και άρθρα στα περιοδικά Regulation and Governance, Environmental Politics, Acta Politica, Journal of European Integration, Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, Επιστήμη και Κοινωνία, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική καθώς και σε ξενόγλωσσους και ελληνόγλωσσους συλλογικούς τόμους.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

  • 2012 Γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι; Θεωρία και πρακτική της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, σελ. 366. 
  • 2010 "When Soft Regulation is not Enough. The Integrated Pollution Prevention and Control Directive of the European Union", Regulation and Governance, vol. 4 (3), σελ. 329-344 σε συνεργασία με τους Aron Buzogany και Tanja Boerzel
  • 2010 "Environmental governance in Southern Europe. the domestic filters of Europeanization", Environmental Politics, Vol. 19 (4), σελ. 557-577, σε συνεργασία με τους Ana Mar Fernandez και Nuria Font
  • 2009 "Greece: Overcoming Statism in Environmental Governance?",  στο Tanja A. Boerzel (επίμ) Coping with Accession to the European Union. New Modes of Environmental Governance, London: Palgrave, σελ. 61-91
  • 2009. "Enabling Harmonization. Business actors and the eastern enlargement of the EU", Acta Politica Vol. 45(1/2), σελ. 247-267

Η προσωπική του σελίδα εδώ.