Αρχική σελίδα » ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι τρία (3) έτη από την έγκριση του θέματος της διατριβής και τον καθορισμό του εποπτεύοντος καθηγητή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος. Η μέγιστη διάρκεια για την εκπόνηση είναι έξι (6) έτη.

Η διατριβή εκπονείται υπό την καθοδήγηση τριμελούς επιτροπής, ένα εκ των μελών της οποίας έχει αναλάβει τον ρόλο εποπτεύοντος καθηγητή. Ο υποψήφιος συνεργάζεται στενά με τον εποπτεύοντα και τα λοιπά μέλη της επιτροπής, ενώ υποχρεούται να υποβάλει κάθε χρόνο έκθεση προόδου προς τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου.

Οι αιτήσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλονται στη Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος (Θεμιστοκλέους 6, 2ος όρ., γρ. 2, τηλ. 2103688919).  Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική πρόταση της διδακτορικής έρευνας και δήλωση του επιβλέποντος καθηγητή, ότι αναλαμβάνει την παρακολούθησή της.

Περισσοτερες πληροφορίες βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.