Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ » Μαθήματα Επιλογής Β' εξαμήνου » Δημοσιονομικοί Θεσμοί

Μαθήματα Επιλογής Β' εξαμήνου

[κωδ. 213] ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

(δεν προσφέρεται κατά το ακ. έτος 2017-18)

Διδάσκων:

Περιγραφή:

Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζεται το νομικό καθεστώς που διέπει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και τα όργανα, τη διαδικασία και τον έλεγχο εκτέλεσης δαπανών. Επίσης εξετάζεται το θεσμικό καθεστώς του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Μηλιώνης, Ν., Το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014

«Αφιέρωμα στο Ελεγκτικό Συνέδριο», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, τευχ. 8-9, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012.

Φορτσάκης, Θ., Π. Πανταζόπουλος (επιμ.), Διοικητική Δικονομία, 11η έκδοση, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014