Αρχική σελίδα » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ » ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ » Μαθήματα Επιλογής Β' εξαμήνου » Κοινωνική Πολιτική

Μαθήματα Επιλογής Β' εξαμήνου

[κωδ. 212] ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διδάσκων: Ι. ΥφαντόπουλοςΚαθηγητής

(δεν προσφέρεται κατά το ακ. έτος 2016-17)

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα θέματα που αφορούν την οργάνωση την διοίκηση την χρηματοδότηση και τις παροχές του Κράτους Πρόνοιας στην Ελλάδα και στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μάθημα δίνει έμφαση στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Κοινωνία και την Οικονομία. Εξετάζεται η διεθνής οικονομική και κοινωνική βιβλιογραφία και αναλύονται οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην κρίση μέσα από ένα διεπιστημονικό πλαίσιο θεωριών και ποσοτικών προσεγγίσεων. Το πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος απαρτίζεται από ένα συνδυασμό θεωρητικών παραδόσεων και εφαρμοσμένων μελετών-ερευνών που αφορούν στην διαχρονική εξέλιξη του Κράτος Πρόνοιας στην Ελλάδα, στις κοινωνικές δαπάνες, στην εξέλιξη των εισοδηματικών ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έμφαση δίδεται στην διερεύνηση των παραγόντων που συνέβαλλαν ιστορικά στην εξέλιξη των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στη χώρα μας ως προς το εισόδημα, την υγεία, την εκπαίδευση, και τις κοινωνικές παροχές. Το μάθημα διδάσκεται με την μορφή σεμιναρίων σε συνδυασμό με την παρουσίαση ειδικών θεμάτων (case studies), και μελετών - ερευνών. 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

 • Andersen J. G. Clasen J, Oorschot W. V, Halvorsen K  (2002), Europe’s New State of Welfare. Unemployment, employment policies and citizenship, Bristol: The Policy Press.
 • Atkinson, A.B., Cantillon, B., Marlier, E. and Nolan B. (2005), «Taking forward the EU social inclusion process», Report, ID: 11-05-0180-E, www.eu2005.lu/en/actualites/documents_travail/2005/06/13socialreport/report.pdf
 • Barr B, D Taylor-Robinson (2012) “Suicides associated with the 2008-10economicrecession in England: time trend analysis”,  BMJ: British Medical 2012  bmj.com.
 • Borrell C, Rue M, Pasarin I, Rohlfs I, Ferrando J, Fernandez E (2000),  “Trends in social class inequalities in health status, health-related behaviors, and health services utilization in a southern European urban area (1983–1994)”. Prev Med 2000, 31:691-701.
 • Carpenter, M., (2003), ‘On the Edge: the Fate of Progressive Modernization in Greek Health Policy’, International Political Science Review 24 (2): 257-72.
 • ΕΚΚΕ (2001),  Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδος, ΕΚΚΕ, Αθήνα.
 • ΕΚΚΕ (2005),  Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδος 2003-2004, ΕΚΚΕ, Αθήνα.
 • ΕΚΚΕ (2012),  Το Κοινωνικό Πορτραίτο της Ελλάδος 2012, Όψεις της Κρίσης, ΕΚΚΕ, Αθήνα.
 • Featherstone, K., Kazamias, G. and Papadimitriou, D. (2001), ‘The Limits of External Empowerment: EMU, Technocracy and Reform of the Greek Pension System’, Political Studies 49:462-80.
 • Flora, P. (1986), Growth to Limits The Western European Welfare States Since World War II, Walter de Gruyter Berlin New York 1986.
 • Harper S, Lynch J (2006), Measuring health inequalities. In Methods in Social Epidemiology. Edited by: Oakes JM, Kaufman JS. San Francisco, Jossey-Bass; 2006:134-168.
 • Karanikolos M, P Mladovsky, J Cylus, S Thomson (2013), Financial crisis, austerity, and health in Europe, The Lancet.
 • Kondilis, E., S. Giannakopoulos (2013), “Economic crisis, restrictive policies, and the population's health and health care: the Greek case”, Journal of Public Health.
 • Μαστρογιάννης, Ι. Δ. (1960), Ιστορία της Κοινωνικής Πρόνοιας της Νεωτέρας Ελλάδος 1821 –1960, Αθήνα.
 • Pacolet J. (2002), The State of the Welfare State in Europe Anno 1992 and Beyond, Studies in Economic Transformation and Public Policy.
 • Popescu GH ( 2012) The Social Perception of the Economic Crisis in Greece Contemporary Readings in Law and Social Justice.
 • Silventoinen K, Lahelma E. (2002), “Health inequalities by education and age in four Nordic countries, 1986 and 1994” J Epidemiol Community Health 2002, 56:253-258.
 • Spraos, J. (1997), “Economy and Pensions: Contribution to the Social Dialogue”, Committee for the Study of Long-term Macroeconomic Policy, mimeo (Oct.). 1997Athens.
 • Υφαντόπουλος, Ι., Δ. Μπαλούρδος, Κ. Νικολόπουλος (2009), Οικονομικές και Κοινωνικές Διαστάσεις του Κράτους Πρόνοιας, Αθήνα: Guenburg.
 • Yfantopoulos J. (2009), «The Dynamics of Underground economy in Greece», The Journal of Social Measuremen.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνετε βάσει της συμμετοχής τους στα πραγματοποιούμενα σεμινάρια με την παρουσίαση μελετών, καθώς και με την ολοκληρωμένη εκπόνηση γραπτής εργασίας στα θέματα κοινωνικής πολιτικής.