Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ » ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ » Αντώνης Μεταξάς

Αντώνης Μεταξάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και αποφοίτησε το βαθμό Άριστα. Ολοκλήρωσε τις διδακτορικές του σπουδές του στη Νομική Σχολή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου επίσης με το βαθμό Άριστα μετ’ επαίνου ("summa cum laude”) έχοντας λάβει υποτροφία αριστείας από το Γερμανικό Κράτος (DAAD).

Εξελέγη Λέκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2017 εξελέγη παμψηφεί Επίκουρος Καθηγητής, το δε 2021 Αναπληρωτής  Καθηγητής του Τμήματος ΠΕΔΔ. Έχει αναπτύξει εκτενή διδακτική δραστηριότητα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ελληνικά και ξένα ΑΕΙ. Από το 2017 είναι επισκέπτης Καθηγητής σε ανώτερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (TU Berlin).

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Έχει εκτενές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο αποτελούμενο από μονογραφίες, άρθρα και γνωμοδοτήσεις στην ελληνική, αγγλική αλλά και γερμανική γλώσσα, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων συλλογικών τόμων. Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης και του Ελληνικού Ινστιτούτου Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ παράλληλα είναι μέλος σε πολλές επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, όπως η Γερμανοελληνική Ένωση Νομικών και η Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων. Είναι, επίσης, μέλος της συντακτικής επιτροπής διαφόρων ελληνικών και διεθνών νομικών περιοδικών στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικαίου, Κρατικών Ενισχύσεων, Δικαίου  Ενέργειας και Δικαίου Ανταγωνισμού

Επιλογή δημοσιεύσεων:

  •  Μεταξάς, Α., Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης - Αλληλένθεση, Κρίση, Εξαίρεση, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2020
  •  Metaxas, A., «Reconsidering the Autonomy of EU Law – From Achmea to Opinion 1/17 and Beyond», in European Politeia, 2020
  •  Μεταξάς, Α. (επιμ.), Η κρίση του Κράτους Δικαίου - The crisis of the rule of Law in the EU, Εκδ. Ευράσια, Αθήνα 2019
  •  Μεταξάς, Α., Ευρωπαϊκή Ένωση - Τα βασικά κανονιστικά κείμενα (κριτική έκδοση), Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017
  •  Μεταξάς, Α., Ι. Pernice, Η Ευρώπη σε Κρίση, Ανάμεσα σε Δίκαιο και Πολιτική, Δίγλωσση Έκδοση (ελληνικά-γερμανικά), Εκδ. Ι. Σιδέρη, Αθήνα 2015


 

 

 

 

 

.