Αρχική σελίδα » ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ » ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ » Αντώνης Μεταξάς

Αντώνης Μεταξάς, Επίκουρος Καθηγητής

Σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών λαμβάνοντας το βαθμό Άριστα, ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου με την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, η οποία βαθμολογήθηκε από κοινού με την προφορική εξέταση (“Rigorosum”) ομοφώνως από τη σχετική πενταμελή Επιτροπή εκλεκτόρων με Άριστα μετ’ επαίνου ("summa cum laude").

Εξελέγη Λέκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2017 εξελέγη παμψηφεί Επίκουρος Καθηγητής. Έχει αναπτύξει εκτενή διδακτική δραστηριότητα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ελληνικά και ξένα ΑΕΙ. Από το 2013 είναι επισκέπτης Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και το 2017 προσεκλήθη ως επισκέπτης Καθηγητής σε ανώτερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο αντικείμενο της ενεργειακής ρύθμισης στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (TU Berlin).

Έχει εκτενές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο αποτελούμενο από μονογραφίες, άρθρα και γνωμοδοτήσεις στην ελληνική, αγγλική αλλά και γερμανική γλώσσα, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων συλλογικών τόμων. Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης και του Ελληνικού Ινστιτούτου Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ παράλληλα είναι μέλος σε πολλές επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, όπως η Γερμανοελληνική Ένωση Νομικών και η Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων.

Επιλογή δημοσιεύσεων:

  • Μεταξάς, Α., Ευρωπαϊκή Ένωση - Τα βασικά κανονιστικά κείμενα (κριτική έκδοση), Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017
  • Μεταξάς, Α., «Σκέψεις για την ποιοτική ιδιαιτερότητα της ενωσιακής έννομης τάξης», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, Τεύχος 3/2016, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 346 επ.
  • Metaxas, A., «Case Study on Greece», in Hancher, L./ De Hauteclocque, A./ Sadowska, M. (επιμ.), Capacity Mechanisms in the EU Energy Market: Law, Policy, and Economics, Oxford University Press 2015
  • Μεταξάς, Α./Pernice, I., Η Ευρώπη σε Κρίση, Ανάμεσα σε Δίκαιο και Πολιτική, Δίγλωσση Έκδοση (ελληνικά-γερμανικά), Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, Αθήνα 2015
  • Μεταξάς, Α., «Ο «επαπειλούμενος» δικανικός και κοινοβουλευτικός λόγος - Σκέψεις για την ανάγκη συγκρότησης μιας ευρωπαϊκής «συνταγματικής ταυτότητας»», Το Σύνταγμα, τεύχος 1/2012,  Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2012, σελ. 293-314 και  http://www.constitutionalism.gr/2471-o-epapeiloymenos-dikanikos-kai-koinoboyleytikos-lo