Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ιδρύθηκε το 1995 υπό τον τίτλο «Κράτος και Δημόσια Πολιτική». Το 2014 αναμορφώθηκε και μετονομάσθηκε σε «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» (Βλ. ΥΑ206770/Ζ1-ΦΕΚ 3539/30.12.2014 τ. Β’), ενώ το 2018 επανιδρύθηκε υπό τον ίδιο τίτλο (Βλ. ΥΑ 831/2.7.2018 - ΦΕΚ 3325/Β'/10.08.2018), σύμφωνα με τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση και εξειδίκευση στις συμπληρωματικές γνωστικές περιοχές του δημόσιου δικαίου και της δημόσιας πολιτικής. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην ανάλυση και κατανόηση, μέσα από μια διεπιστημονική θεώρηση, των βασικών αλλαγών που συντελούνται στον ρόλο, τα νομικά θεμέλια και τους θεσμούς, καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία του σύγχρονου κράτους.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» απευθύνεται σε ευρύ κύκλο επιστημόνων που είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων στις πολιτικές, νομικές, διοικητικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Στο πρόγραμμα μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συναντά, επιτρέπει την επιλογή φοιτητών με υψηλές προδιαγραφές από ευρεία δεξαμενή υποψηφίων.

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΣ βρείτε εδώ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ για το ακ. έτος 2022-23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ 2022: βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/pinakas-epityxontwn-oyswn-2022.html

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 2022 (16/9/2022): βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/programma-proforikwn-synentey3ewn-2022.html

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2022 - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (9/9/2022): βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/anakoinwsh-epitrophs-epiloghs-2022-e3etash-agglikwn.html

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022, βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/prokhry3h-eisagwghs-newn-foithtwn-2022.html

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ενημερωθείτε εδώ: "Αρχική σελίδα >> ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ", Βλ. dddp.pspa.uoa.gr/epilogh-ypochfiwn.html

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΔΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: εδώ

Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής / Επιτροπής Επιλογής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα (Βλ. Ανακοινώσεις και Επιλογή Υποψηφίων) και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων/διαγωνιζόμενων στη διαδικασία επιλογής.