Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ιδρύθηκε το 1995 υπό τον τίτλο «Κράτος και Δημόσια Πολιτική». Το 2014 αναμορφώθηκε και μετονομάσθηκε σε «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» (Βλ. ΥΑ206770/Ζ1-ΦΕΚ 3539/30.12.2014 τ. Β’).

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση και εξειδίκευση στις συμπληρωματικές γνωστικές περιοχές του δημοσίου δικαίου και της δημόσιας πολιτικής. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην ανάλυση και κατανόηση, μέσα από μια διεπιστημονική θεώρηση, των βασικών αλλαγών που συντελούνται στο ρόλο, τα νομικά θεμέλια και τους θεσμούς, καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία του σύγχρονου κράτους.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» απευθύνεται σε ευρύ κύκλο επιστημόνων που είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων στις πολιτικές, νομικές, διοικητικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Στο πρόγραμμα μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συναντά, επιτρέπει την επιλογή φοιτητών με υψηλές προδιαγραφές από ευρεία δεξαμενή υποψηφίων.

Την Προκήρυξη Εισαγωγής Νέων Φοιτητών για το ακ. έτος 2015-16 βρείτε εδώ.

ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2016-17 βρείτε εδώ (περίοδος υποβολής δικαιολογητικών από 11 έως και 27 Απριλίου και από  12 έως και 19 Μαΐου 2016, 11:00-14:00)

Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 [Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Βλ. dddp.pspa.uoa.gr/anakoinoseis-kai-ekdhloseis.html )].


ΟΙ  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  ΤΗΝ  ΤΡΙΤΗ,  28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  [Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (Βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/synentey3h-ypochfiwn-foithtwn.html )]