Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ιδρύθηκε το 1995 υπό τον τίτλο «Κράτος και Δημόσια Πολιτική». Το 2014 αναμορφώθηκε και μετονομάσθηκε σε «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» (Βλ. ΥΑ206770/Ζ1-ΦΕΚ 3539/30.12.2014 τ. Β’), ενώ το 2018 επανιδρύθηκε υπό τον ίδιο τίτλο (Βλ. ΥΑ 831/2.7.2018 - ΦΕΚ 3325/Β'/10.08.2018), σύμφωνα με τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι η εμβάθυνση και εξειδίκευση στις συμπληρωματικές γνωστικές περιοχές του δημόσιου δικαίου και της δημόσιας πολιτικής. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην ανάλυση και κατανόηση, μέσα από μια διεπιστημονική θεώρηση, των βασικών αλλαγών που συντελούνται στον ρόλο, τα νομικά θεμέλια και τους θεσμούς, καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία του σύγχρονου κράτους.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» απευθύνεται σε ευρύ κύκλο επιστημόνων που είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων στις πολιτικές, νομικές, διοικητικές, οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Στο πρόγραμμα μπορεί επίσης να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ με συναφή γνωστικά αντικείμενα. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον που συναντά, επιτρέπει την επιλογή φοιτητών με υψηλές προδιαγραφές από ευρεία δεξαμενή υποψηφίων.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΣ βρείτε εδώ


Τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018 (μετά τις 25/09/2018) αναμένεται η δημοσίευση της προκήρυξης εισαγωγής νέων φοιτητών για το ακ. έτος 2018-19. Μέχρι τη δημοσίευση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ από την προκήρυξη του προηγούμενου ακ. έτους.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ενημερωθείτε εδώ: "Αρχική σελίδα >> ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ", Βλ. dddp.pspa.uoa.gr/epilogh-ypochfiwn.html


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ για το ακ. έτος 2017-18

ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-18 βρείτε εδώ (περίοδος υποβολής δικαιολογητικών από 24 Απριλίου έως και 19 Μαΐου 2017, 11:00-14:00)

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ βρείτε εδώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, 12:00 η ώρα , Βλ. σχετική ανακοίνωση εδώ: dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/grapth-eisagwgikh-e3etash-ypochfiwn-foithtwn.html

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017,
βλ. σχετική ανακοίνωση εδώ: dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/programma-synentey3ewn-ypochfiwn-foithtwn.html