Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Επιλογή Υποψηφίων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Πολιτικών, Οικονομικών, Διοικητικών, και Νομικών Επιστημών, πτυχιούχοι των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Σπουδών καθώς και πτυχιούχοι Σχολών Κοινωνικών και συναφών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί φοιτητές που οφείλουν έως δύο (2) μαθήματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταστούν πτυχιούχοι στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2023-24

3/10/2023: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΩΝ/ΧΟΝΤΩΝ, βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/pinakas-epityxoyswn-xontwn-2023.html

27/9/2023: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 2023, βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/programma-proforikwn-synentey3ewn-2023.html

22/9/2023: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ: βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/anakoinwsh-epitrophs-epiloghs-newn-foithtriwn-twn-e3etash-agglikwn.html

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2023-24: βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/prokhry3h-eisagwghs-newn-foithtwn-2023.html

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΔΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι/ες που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής (βλ. Προκήρυξη 2023-24 στο dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/prokhry3h-eisagwghs-newn-foithtwn-2023.html) θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Επιλογής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα (Βλ. "Ανακοινώσεις" και "Επιλογή Υποψηφίων") και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων/διαγωνιζόμενων στη διαδικασία επιλογής.

Επιτροπή Επιλογής:

Επ. Καθ. Μ-Ηλ. Πραβίτα, Διευθύντρια του ΠΜΣ

Καθ. Γ. Σωτηρέλης

Καθ. Ι. Τασόπουλος

Επ. Καθ. Β. Λαλιώτη

Επ. Καθ. Μ. Λαμπροπούλου

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2022-23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ 2022 (26/9/2022): βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/pinakas-epityxontwn-oyswn-2022.html

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 2022 (16/9/2022): βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/programma-proforikwn-synentey3ewn-2022.html

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2022 - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (9/9/2022): βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/anakoinwsh-epitrophs-epiloghs-2022-e3etash-agglikwn.html

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2022-23: βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/prokhry3h-eisagwghs-newn-foithtwn-2022.html

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΔΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: εδώ

Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής (βλ. Προκήρυξη 2022-23 στο http://dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/prokhry3h-eisagwghs-newn-foithtwn-2022.html) θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής / Επιτροπής Επιλογής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα (Βλ. "Ανακοινώσεις" και "Επιλογή Υποψηφίων") και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων/διαγωνιζόμενων στη διαδικασία επιλογής.

Επιτροπή Επιλογής:

Επ. Καθ. Μ-Ηλ. Πραβίτα, Διευθύντρια του ΠΜΣ

Καθ. Γ. Γιαννακούρου

Καθ. Κ. Σπανού

Καθ. Γ. Σωτηρέλης

Καθ. Ν.-Κ. Χλέπας


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2021-22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΤΥΧΟΝΤΩΝ (20/9/2021): βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/pinakas-epityxontwn-2021.html

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ (14/9/2021): βλ. http://dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/programma-proforikwn-synentey3ewn-2021.html

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (8/9/2021): βλ. http://dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/anakoinwsh-epitrophs-epiloghs-e3etash-agglikwn-2021.html

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2021-22: βλ. dddp.pspa.uoa.gr/proboli-newn/prokhry3h-eisagwghs-newn-foithtwn-2021.html

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΔΩ

Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής / Επιτροπής Επιλογής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων/διαγωνιζόμενων στη διαδικασία επιλογής.

Επιτροπή Επιλογής:

Καθ. Γ. Γιαννακούρου, Διευθύντρια του ΠΜΣ

Καθ. Χ. Χρυσανθάκης

Καθ. Ι. Τασόπουλος

Επ. Καθ. Μ-Ηλ. Πραβίτα

Επ. Καθ. Μ. Λαμπροπούλου


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2020-21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, βλ. εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ, βλ. εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (8ης Σεπτεμβρίου 2020) της Επιτροπής Επιλογής, βλ. εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (6ης Ιουλίου 2020) της Επιτροπής Επιλογής, βλ.  εδώ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: έως και τις 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

Βρείτε την Προκήρυξη Εισαγωγής Νέων Φοιτητών για το ακ. έτος 2020-2021 εδώ.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΔΩ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2020: εδώ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των στοιχείων του φακέλου και σε δύο στάδια: οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (βλ. Προκήρυξη 2020) θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής / Επιτροπής Επιλογής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων/διαγωνιζόμενων στη διαδικασία επιλογής.

Επιτροπή Επιλογής:

Γ. Γιαννακούρου, Διευθύντρια του ΠΜΣ

Αντ. Μακρυδημήτρης

Ν.-Κ. Χλέπας

Ι. Τασόπουλος

Μ-Ηλ. Πραβίτα