Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ » ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ » Γεωργία Γιαννακούρου

Γεωργία Γιαννακούρου, Καθηγήτρια

Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1984, με άριστα. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Institut d’ Urbanisme de Paris του Πανεπιστημίου Paris XII από όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) στη Χωροταξία-Πολεοδομία το 1985 και διδακτορικό δίπλωμα το 1990.

Από το 1989 έως και το 2003 διετέλεσε νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια (2003-2005) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», υπεύθυνη του Κύκλου Ποιότητας Ζωής. Από το 1986 είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Από το 2009 υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, από δε τον Μάιο του 2020 βρίσκεται στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο και Πολιτικές Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος». Διδάσκει μαθήματα υποχρεωτικά και ειδικής επιλογής που αφορούν την εισαγωγή στο δίκαιο, το δίκαιο και την πολιτική περιβάλλοντος και το δίκαιο και τους θεσμούς χωροταξίας και πολεοδομίας.

Έχει δημοσιεύσει και επιμεληθεί βιβλία, μόνη ή σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς, κεφάλαια σε ξενόγλωσσους και ελληνόγλωσσους συλλογικούς τόμους καθώς και άρθρα στα επιστημονικά περιοδικά European Planning Studies, Planning Practice and Research, disP-The Planning Review, Global Studies Law Review, Περιβάλλον και Δίκαιο, Νόμος και Φύση, Ευρωπαίων Πολιτεία, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, ΤΟΠΟΣ. Μεταξύ των δημοσιεύσεών της περιλαμβάνονται μελέτες που αφορούν την ευρωπαϊκή χωροταξία, τα εργαλεία περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, τον εξευρωπαϊσμό των εθνικών συστημάτων χωρικού σχεδιασμού, τη νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών, την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, τα πολεοδομικά εργαλεία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και τις δεσμεύσεις της ιδιοκτησίας για πολεοδομικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς.  

Είναι μέλος των ακόλουθων επιστημονικών ενώσεων: Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος, Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, Platform of Experts in Planning Law, International Academic Association on Planning, Law and Property Rights. Από το 1997 διευθύνει το επιστημονικό περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο» (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη).

Είναι μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:

  • «Greece» in: R. Alterman & C. Pellach (eds), Regulating Coastal Zones. International Perspectives on Land Management Instruments, Routledge, 2020 (σε συνεργασία με Ε. Μπαλλά).
  • (επιμ.) «Πολεοδομικός σχεδιασμός και αξιοποίηση ακινήτων», Περιβάλλον και Δίκαιο, τεύχος 3/2019, σελ. 361-442.
  • Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2019.
  • «Το Περιβαλλοντικό Σύνταγμα και το Αναθεωρητικό Εγχείρημα», Νόμος και Φύση, Σεπτέμβριος 2018. Διαθέσιμο στο: https://nomosphysis.org.gr/18128/to-perivallontiko-syntagma-kai-to-anatheoritiko-egxeirima/
  • «Μια πρώτη, συνολική, επισκόπηση των αλλαγών στο σύστημα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Σκέψεις και προβληματισμοί» στο: ΝΣΚ-ΕΕΑΔΗΣΥ, Περιβάλλον-Δημόσιες Συμβάσεις. Νεώτερες εξελίξεις και προβληματισμοί. Πρακτικά Συνεδρίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2016, σελ. 125-142.
  • «The evolution of spatial planning in Greece after the 1990s: Drivers, directions and agents of change» in: M. Reimer, P. Getimis and H. Blotevogel (eds), Spatial Planning Systems and Practices in Europe. A Comparative Perspective on Continuity and Changes, Routledge, 2014, σελ. 149-168 (σε συνεργασία με Π. Γετίμη).
  • «The Europeanization of national planning: Explaining the causes and the potentials of change», Planning Practice and Research, Theme Issue, 27(1), 2012, σελ. 117-135.