Αρχική σελίδα » ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ » ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ » Γεωργία Γιαννακούρου

Γεωργία Γιαννακούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1984, με άριστα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Institut d’ Urbanisme de Paris του Πανεπιστημίου Paris XII από όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) στη Χωροταξία-Πολεοδομία το 1985 και διδακτορικό δίπλωμα το 1990.

Από το 1989 έως και το 2003 διετέλεσε νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια (2003-2005) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», υπεύθυνη του Κύκλου Ποιότητας Ζωής. Από το 1986 είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Το 2004 εξελέγη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δικαίου Χωρικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 2009 διορίστηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών κατόπιν εκλογής της (2008) στο γνωστικό αντικείμενο «Θεσμοί και Πολιτικές Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος». Κατά το διάστημα 2012-2014 διετέλεσε Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική». Από τον Φεβρουάριο 2015, είναι Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική».

Έχει δημοσιεύσει και επιμεληθεί βιβλία, μόνη ή σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς, κεφάλαια σε ξενόγλωσσους και ελληνόγλωσσους συλλογικούς τόμους καθώς και άρθρα στα επιστημονικά περιοδικά European Planning Studies, Planning Practice and Research, disP-The Planning Review, Global Studies Law Review, Περιβάλλον και Δίκαιο, Νόμος και Φύση, Ευρωπαίων Πολιτεία, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, ΤΟΠΟΣ. 

Είναι μέλος των ακόλουθων επιστημονικών ενώσεων: Ελληνική Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος, Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, Platform of Experts in Planning Law, International Academic Association on Planning, Law and Property Rights. Από το 2009 είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.  

Πρόσφατες δημοσιεύσεις :

  • “Greece” in S. Mitschang (ed), Privatization of Planning Powers and Urban Infrastructure/Privatisierung von Planung und städtischen Infrastrukturen, PL Academic Research, 2015, p. 87/103 (από κοινού με Ε. Μπαλλά).
  • «Μια πρώτη, συνολική, επισκόπηση των αλλαγών στο σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού. Σκέψεις και προβληματισμοί», Εισήγηση στο συνέδριο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Περιβάλλον – Δημόσιες Συμβάσεις, Ναύπλιο, 10-12 Οκτωβρίου 2014, υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του συνεδρίου.
  • «The evolution of spatial planning in Greece after the 1990s: Drivers, directions and agents of change» in M. Reimer, P. Getimis and H. Blotevogel (eds), Spatial Planning Systems and Practices in Europe. A Comparative Perspective on Continuity and Changes, Routledge, 2014 (από κοινού με Π. Γετίμη).
  • «Επανεξετάζοντας τη χωροταξία σε περίοδο κρίσης: αναγκαιότητα, περιεχόμενο και προϋποθέσεις της μεταρρύθμισης» στο Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη. Προτάσεις πολιτικής, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, σ. 511-522 (από κοινού με Γ. Καυκαλά).
  • «The Europeanization of national planning: Explaining the causes and the potentials of change», Planning Practice and Research, Theme Issue, 27(1), 2012, p. 117-135.
  • «Europeanization, Actor Constellations and Spatial Policy Change in Greece» in D. Stead & G. Cotella (eds), Differential Europe: Domestic Actors and Their Role in Shaping Spatial Planning Systems,   disP – The Planning Review, 186 – 3/2011, p. 33 - 42.
  • “Greece” in R. Alterman, Takings International. A Comparative Perspective on Land Use Regulations and Compensation Rights, American Bar Association, 2010, p. 149-167 (από κοινού με Ε. Μπαλλά).
  • «Η Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και η ελληνική δημόσια διοίκηση», στο Α. Πασσάς, Θ. Τσέκος (επιμ), Εθνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Η ελληνική εμπειρία, Σειρά: Δημόσια Πολιτική και Θεσμοί -1, Εκδόσεις Παπαζήση,  Αθήνα 2009, σ. 341-367.