Αρχική σελίδα » ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ » ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ » Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα

Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Λέκτωρ

Σπούδασε στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996-2001) και παρακολούθησε το ΠΜΣ «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» του ανωτέρω Πανεπιστημίου, απ’ όπου έλαβε τον μεταπτυχιακό της τίτλο το 2002 – υποτροφία ΙΚΥ. Ακολούθησε η εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία υποστήριξε το 2008, αποκτώντας το διδακτορικό της δίπλωμα με βαθμό άριστα.

Γνωρίζει άριστα την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική και την ιταλική γλώσσα, κατέχει δε βασική γνώση της ισπανικής.

Τον Ιούλιο 2011 εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιστήμη». Έχει, επίσης, διδάξει στο Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και στη Διπλωματική Ακαδημία.

Είναι μέλος, μεταξύ άλλων, του Ελληνικού Ινστιτούτου Διοικητικών Επιστημών, της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (γενική γραμματέας), της International Political Science Association και του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Από τον Ιανουάριο 2016 διατελεί αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Έχει δημοσιεύσει μελέτες ως επί το πλείστον για ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 • Η Πρόσβαση των Ευρωπαίων Πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση και οι Περιορισμοί της, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2009.
 • «Η Ιθαγένεια ως Προϋπόθεση για την Πρόσβαση σε Θέσεις Απασχόλησης στους ΟΤΑ», Το Σύνταγμα, 36(1)/2010, 3-38.
 • “The Access of EU Citizens to the Public Service. A Comparative Analysis”, Review of European Studies, 2(2)/2010, 18-34.
 • «Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες των Υφυπουργών στην Οργάνωση και Λειτουργία του Κυβερνητικού Μηχανισμού στην Ελλάδα», Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2/2010, 239-254.
 • «Συμμορφώνεται η Διοίκηση προς τις Αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων;», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, ΚΓ΄(I)/2010, 1-20 [σε συνεργασία].
 • «Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης - Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης: Η Πραγματικότητα των Διαμεσολαβητικών αυτών Θεσμών», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, ΚΔ΄(IΙΙ)/2011, 256-261.
 • Δημόσια Διοίκηση. Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης, Διοικητική Επιστήμη Ι, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, Ε΄ έκδοση, 2012 [σε συνεργασία].
 • «Συνταγματική Αναθεώρηση και Δημόσια Διοίκηση» στο συλλογικό έργο Κατσίγιαννης Φ.Θ., Ν. Μαρούλη, Β. Μπουκουβάλα και Μ. Ειρηνάκη, επιμ., Τιμητικός Τόμος για τα 50 Χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 2015, 275-292.
 • “Aspects of Judicial Activism in Greek Political and Administrative Culture”, Ius Publicum Network Review, 1/2015 [σε συνεργασία].
 • “Des aspects de collégialité dans le fonctionnement du gouvernement grec: Le cas des gouvernements de coalition à l’époque du Mémorandum”, International Public Administration Review, 13(2)/2015, 37-66.
 • «Άρθρο 41 (Δικαίωμα χρηστής διοίκησης), Άρθρο 42 (Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα), Άρθρο 43 (Διαμεσολαβητής), Άρθρο 44 (Δικαίωμα αναφοράς)» στο συλλογικό έργο Τζέμος Β.Γ., επιμ., Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερμηνεία κατΆρθρο, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2015, 463-498.
 • “Reform of Public Administration in Greece; Evaluating Structural Reform of Central Government Departments in Greece: Application of the DEA Methodology”, GreeSE Paper No 97, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, London: The London School of Economics and Political Science, February 2016 [σε συνεργασία].
 • «Η Αναδιοργάνωση των Δομών της Κεντρικής Διοίκησης του Κράτους και η Πρόκληση Σύγκλισης με τις Υποχρεώσεις της Χώρας στο Πλαίσιο των Μνημονίων Συνεργασίας» στο συλλογικό έργο Κόντης Αντ. και Σ. Βέρνυ, επιμ., Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Οι Πολλαπλές Κρίσεις και οι Προκλήσεις του Μέλλοντος, Αθήνα: Παπαζήσης, 2016 (υπό έκδοση).
 • «Η Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Δημοσίων Υπαλλήλων - Επαγγελματισμός Vs Πολιτικοποίησης», 2016 (υπό δημοσίευση).

Μετέχει στον συντονισμό της έκδοσης του περιοδικού Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης και επιμελείται της επιστημονικής σειράς ‘Διοίκηση και Κοινωνία’ των εκδόσεων Σάκκουλα.