Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

08.05.2023

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

 

 

 

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

 

Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, 7 μμ.

ΒΑΡΒΑΡΑ (ΜΠΕΡΡΥ) ΛΑΛΙΩΤΗ

Επίκουρη Καθηγήτρια

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΩ WEBEX

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mcb97bbd04612d246952feb69606d779a

Αφίσα εκδήλωσης