Αρχική σελίδα » ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ » ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ » Καλλιόπη Σπανού

Καλλιόπη Σπανού, Καθηγήτρια

Σπούδασε δημόσιο δίκαιο και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πικαρδίας (Amiens-France) από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο Diplôme d’Etudes Approfondies - Science Administrative (1983) και Doctorat d’Etat (1987) Πολιτικής Επιστήμης - Διοικητικής Επιστήμης (mention Très Honorable). Η διατριβή της έλαβε τιμητική επιχορήγηση του Γαλλικού κράτους για την έκδοσή της (30000 FF) ενώ στη διάρκεια των σπουδών της τιμήθηκε με υποτροφίες του Ιδρύματος Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινόπουλος και του Υπουργείου Εθνική Οικονομίας (πρόγραμμα υποτροφιών Τεχνικής Βοήθειας - ΝΑΤΟ). Έχει άρτια γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και μέτρια γνώση της γερμανικής και ιταλικής γλώσσας.

Υπήρξε Συνήγορος του Πολίτη (2011-2015) ενώ υπηρέτησε και ως Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (2003-2011). Είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ όπου διδάσκει από το 1989.

Το 2016 (Φεβρουάριος – Ιούλιος) προσεκλήθη ως Robert Schuman Fellow στο Robert Schumman Centre for Advanced Studies, European University Institute στη Φλωρεντία. Έχει διδάξει ως Professeur invitée, στα πανεπιστήμια Université de Versailles, Saint Quentin en Yvelines (1996-1997) και Université de Paris II (1995-96). Το 1994 ήταν Academic Visitor, London School of Economics, Department of Government και Centre for European Studies, Nuffield College, Oxford, U.K Το 1993 με υποτροφία της Αμερικανικής Πρεσβείας / USIA συμμετείχε στο Summer Institute on the American Political System, Washington D.C., Η.Π.Α.Το 1991 έλαβε υποτροφία στο πλαίσιο των ανταλλαγών ερευνητών CNRS / Ε. Ι. Ε. για το Centre des Recherches Administratives (Δ/ντής J.-L. Bodiguel).

Συνεργάζεται ως εξωτερικός εμπειρογνώμων με τον ΟΟΣΑ (SIGMA/OECD) για θέματα δημόσιας διοίκησης. Στο παρελθόν  εργάσθηκε ως επιστημονικός σύμβουλος στον Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης (1996-1997) και ως Σύμβουλος σπουδών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (1989-91). Δίδαξε ως Chargée d’ Enseignements (1985-87), Chargée de Cours (1987-88), Université de Picardie (Amiens), Γαλλία και ως σύμβουλος στον ΟΟΣΑ (OECD-TECO) (1988).

Έχει συμμετάσχει σε διάφορες επιτροπές για θέματα δημόσιας διοίκησης και μεταρρύθμισης. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (2002-2004), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του European Group of Public Administration, Ιnternational Institute of Administrative Sciences (Brussels), Μέλος του European Thematic Network for Public Administration. Είναι Συνεργάτις-ερευνήτρια στο Centre d’Etudes et de Recherches en Science Administrative (CERSA) Παρίσι, Université Paris ΙΙ και Μέλος της διεθνούς επιστημονικής επιτροπής των εκδόσεων Pacte, coll. Symposium - Grenoble.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν θέματα δημόσιας διοίκησης και δημοσίων πολιτικών (διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, διοικητική μεταρρύθμιση, σχέσεις διοίκησης-πολιτών, διοίκησης-δημοκρατίας, διοικητικές μεταρρυθμίσεις, πολιτικές περιβάλλοντος, κοινωνική πολιτική, διοικητικές διαστάσεις του εξευρωπαϊσμού, κλπ.).

Τα βιβλία της περιλαμβάνουν

 • (επιμ.) Δημόσιες πολιτικές στην Ελλάδα. Όψεις και αντιφάσεις, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα  2010, κεφάλαιο «Αδυναμία αυτοδιόρθωσης. Παράγοντες υπονόμευσης των εξορθολογιστικών παρεμβάσεων» (285-317).
 • Η πραγματικότητα των δικαιωμάτων. Κρατικές πολιτικές και πρόσβαση σε υπηρεσίες,  Εκδόσεις Σαββάλα,  Αθήνα 2005.
 • Citoyens et administration. Les enjeux de l'autonomie et du pluralisme, L'Harmattan , Paris 2003.
 • Ελληνική διοίκηση και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001.
 • Διοίκηση, Πολίτες και Δημοκρατία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000.
 • Οργάνωση και Εξουσία. Προβλεψιμότητα και διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1991.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 • “Policy conditionality, structural adjustment and the domestic policy system. Conceptual framework and research agenda”, Working Paper Robert Schuman Centre for Advanced Studies EUI, RSCAS 2016/60, http://ssrn.com/abstract=2872090 .
 • “Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις: από το παρόν στο μέλλον“ στο Α-Ι. Δ. Μεταξάς (επιμ.) Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτικής πράξης, τόμος V Πολιτικοί Θεσμοί, Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα 2016 (399-412).
 • “Η πολιτική ανθρώπινου δυναμικού στην ελληνική διοίκηση: Διαχρονικές επιλογές, διαχρονικά προβλήματα”, στο Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση & Ανάπτυξη. Εμπειρίες και προτάσεις, Πρακτικά Συνεδρίου, Βουλή των Ελλήνων – Γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή, Αθήνα 2016 (57-65)..
 • “Administrative Reform and Policy Conditionality in Greece”, Administration and Public Employment Review (APER)-  Revista de Administração e Emprego Público (RAEP), No 1/ 2015 (31-54).
 • “Auf der Suche nach einer effizienten öffentlichen Verwaltung” in Ulf-Dieter Klem/Wolfgang Schulteiβ (Hrsg.), Die Krise in Griechenland. Ursprünge, Verlauf, Folgen, Campus Verlag, Frankfurt 2015 (415-430).
 • “La haute fonction publique hellénique: La permanence du provisoire”, Revue Française d’Administration Publique, No 151-152/ 2014, (645-661).
 • “Administrative elites and the crisis: what lies ahead for the senior civil service in Greece?”, International Review of Administrative Sciences, 80 (4) 2014 (709-725).
 • “Κοινωνικές ανισότητες και εμπόδια στην πρόσβαση σε κοινωνικά δικαιώματα. Το πολιτικό-διοικητικό πεδίο”, στο Γ. Κατρούγκαλος (επιμ.) Ανισότητες και Δίκαιο, Εκδ. Αλεξάνδρεια Αθήνα 2014 (101-119).
 • “Le droit sur le champ politico-administratif: la rencontre du droit et de la science administrative“, Mélanges en l’honneur du professeur Jacques Chevallier, LGDJ, Paris 2013 (103-113).
 • “The quandary of administrative reform: institutional and performance modernization“,  in S. Kalyvas, G. Pagoulatos, H. Tsoukas (eds), From stagnation to forced adjustment. Reforms in Greece 1974-2010, Hurst & Co, London 2012 (171-194).
 • “Τhe Odyssey of administrative reform in Greece, 1981-2009: A tale of two reform paths “, Public Administration 89 (3) 2011 (723–737) [with Dimitri A. Sotiropoulos].