Αρχική σελίδα » ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ » ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ » Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας

Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στη Γερμανία (Πανεπιστήμιο Βρέμης) όπου και αναγορεύθηκε Διδάκτορας Νομικών Επιστημών. H έκδοση της διατριβής του χρηματοδοτήθηκε κατόπιν επιλογής από τo Ίδρυμα Nolting-Hauff Stiftung στη Γερμανία. Από το 1993 διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εργασθεί ως προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Υπήρξε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2010-2012). Έχει συμμετάσχει σε πολλές νομοπαρασκευαστικές και άλλες επιτροπές ως εμπειρογνώμων, ενώ υπήρξε αντιπρόεδρος της νομοτεχνικής επιτροπής σύνταξης του νόμου "Καλλικράτης". Είναι τακτικό μέλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στο Κογκρέσο των Δήμων και Περιφερειών στο Συμβούλιο της Ευρώπης.  Είναι μέλος του Board της European Urban Research Association (EURA).

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ελληνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει δημοσιεύσει πέντε μονογραφίες και έχει επιμεληθεί δέκα συλλογικούς τόμους.

Επιλογή νεότερων δημοσιεύσεων:

  • “Greece: A case of fragmented centralism and “behind the scenes” localism”,  in: John Loughlin et al. (Eds.),  The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford University Press, Oxford 2011, pp. 410-432. 
  • “Local Government in Greece”, in: Angel-Manuel Moreno (ed.),  Local Government in the Member States of the European Union: a comparative legal perspective, INAP, Madrid 2012, σελ. 257-281.
  • “Governing Greek Islands: From hierarchies to networks?”, in:  Bjorn Egner et al. (Hrsg.), Regieren. Festschrift fur Hubert Heinelt, Springer VS, Wiesbaden 2012, pp. 533-548.
  • “ Municipal councillors as interest mediators: Roles, perceptions and enactment”,  in: Bjorn Egner et al.(Eds.), Local Councilors in Europe, Springer VS, Wiesbaden 2013, pp.39-159.
  • “Centralization, Decentralization, Recentralization: Lessons from the Greek Experience”, In: Göumen, Korel/ Sazak, Onur (eds.), Centralization Decentralization Debate Revisited, IPM/IPC Sabanci, Istanbul 2014, pp. 171-202,
  • “The Quality of national institutional environment of EU and Neighboring Countries in Comparative perspective”, in: Albarracín J. (Ed.), Research and Assessment on Euro-Mediterranean Relations, European Institute of the Mediterranean (IEMed.) Barcelona 2015