Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.12.2019

8ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημών "Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ: ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΡΟΛΟΥ"

Το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών και το ΠΜΣ "Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική" του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, διοργανώνουν το

8ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημών
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ:
 ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΡΟΛΟΥ

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

Ακαδημίας 50

       Αμφιθέατρο  «Αντ. Τρίτσης»

       12 & 13  Δεκεμβρίου 2019

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη

12.12.2019

16:00-17:00

 

Έναρξη – εισαγωγή

Εναρκτήρια ομιλία: Α. Μακρυδημήτρης

17:00-18:30

 

Νομοθετική

εξουσία

Προεδρεύων/ Σχολιαστής: Ν. Παπασπύρου

Θ. Παπαϊωάννου, Βουλή και δημόσια διοίκηση. Μια ζητούμενη σχέση

Β. Γεωργοπούλου, Μετα-νομοθετικός έλεγχος: μία άλλη όψη της καλής νομοθέτησης

Α. Πασσάς, Η διοίκηση από τη σκοπιά της ευρωπαϊκής νομοπαραγωγικής διαδικασίας

18:45-20:15

 

Δικαστική

εξουσία

Προεδρεύων/ Σχολιαστής: X. Χρυσανθάκης

Χ. Ντουχάνης, ΣτΕ και δημόσια διοίκηση: ακυρωτική δίκη και επεξεργασία διαταγμάτων

Β. Ανδρουλάκης, Όψεις της συμπεριφοράς της διοίκησης ως διαδίκου ενώπιον του ΣτΕ

Γ. Μαραγκού & Δ. Μπράχος, Δημόσια διοίκηση και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Η περίπτωση των απλήρωτων υποχρεώσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ προς τρίτους

 

Παρασκευή     13.12.2019

12:00-13:30

Ανεξάρτητες αρχές  Ελεγκτικά σώματα

Προεδρεύων/ Σχολιαστής: Θ. Τσέκος

Γ. Κωστής, Δημόσια διοίκηση και Συνήγορος του Πολίτη: Συγκλίσεις και αποκλίσεις στην πορεία αναζήτησης του θετικού αθροίσματος

Μ. Λαμπροπούλου, Κεντρική διοίκηση και ανεξάρτητες αρχές

M.-Η. Πραβίτα, Η οπτική των ελεγκτικών σωμάτων

14:00-15:30

 

ΝΣΚ

Διαμεσολάβηση

Πολιτική

Προεδρεύων/ Σχολιαστής: Γ. Τασόπουλος

Κ. Βαρδακαστάνης, Η διοίκηση από την οπτική του ΝΣΚ

Γ. Δελλής, Η διαμεσολάβηση στη δημόσια διοίκηση. Κρίσιμα ζητήματα

Π. Χριστοφιλοπούλου-Κάλερ, Ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης στη διαβούλευση, στη λήψη αποφάσεων και στην προετοιμασία νομοσχεδίων στα υπουργεία

15:30-17:00

 

Αυτοδιοίκηση

 

Προεδρεύων/ Σχολιαστής: Ν.-Κ. Χλέπας

Λ. Μίχος, Η διοίκηση από τη σκοπιά της αυτοδιοίκησης

Σ. Τριανταφυλλοπούλου, Κεντρική διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση: Η αδιάλειπτος διελκυστίνδα μεταξύ των δύο θεσμών

Δ. Τζεμοπούλου, Ο διάλογος απο(συγ)κέντρωσης-αυτοδιοίκησης στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής

17:30-19:00

 

Οικονομία

Κοινωνία

Προεδρεύουσα/ Σχολιαστής: Γ. Γιαννακούρου

Χ. Α. Ιωάννου, Κοινωνικοί εταίροι, κοινωνικός διάλογος και δημόσια διοίκηση. Η διαρκής απουσία κοινού τόπου

Μ. Μητσόπουλος, Ζητήματα λειτουργίας της διοίκησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης

Α. Αλεξόπουλος, Η μεταρρύθμιση του συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης

19:00-20:30

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

Ευ. Βενιζέλος, Β. Ράπανος, Αικ. Σακελλαροπούλου, Κ. Σπανού

 

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης

 

Poster εδώ

Πρόγραμμα προς εκτύπωση εδώ