Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.02.2016

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» να λάβουν μέρος στην αξιολόγηση των μαθημάτων/διδασκόντων του Α’ εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Η αξιολόγηση είναι δύο ειδών: ηλεκτρονική και έντυπη. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να συμμετάσχουν και στα δύο είδη αξιολόγησης.

Α. ΈΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ:

α) το έντυπα των τεσσάρων μαθημάτων  μπορείτε να βρείτε εδώ, εδώ, εδώ και εδώ.

β) τα τέσσερα συμπληρωμένα έντυπα  τοποθετούνται στη θυρίδα «Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου» (Θεμιστοκλέους 6, ισόγειο), κάθε ημέρα εκτός Κυριακής και ώρες 08:00-20:00.

                                                                                        γ) προθεσμία υποβολής: Σάββατο,  13 Φεβρουαρίου 2016, 20:00 η ώρα.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

α) ηλεκτρονικές πλατφόρμες αξιολόγησης των μαθημάτων:

[502] ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ: http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/957656/lang-el

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ: http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/848466/lang-el

[505] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/153738/lang-el

[506] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/945211/lang-el

β) οι κωδικοί (τα κουπόνια) αποστέλλονται ατομικά μέσω e-mail.

γ) προθεσμία υποβολής: Κυριακή,  14 Φεβρουαρίου 2016, 24:00 η ώρα.