Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.06.2016

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» να λάβουν μέρος στην αξιολόγηση των μαθημάτων/διδασκόντων του Β’ εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Η αξιολόγηση είναι δύο ειδών: ηλεκτρονική και έντυπη. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να συμμετάσχουν και στα δύο είδη αξιολόγησης.


Α. ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ:

α) το έντυπα των τεσσάρων μαθημάτων βρείτε εδώ:

β) τα τέσσερα συμπληρωμένα έντυπα  τοποθετούνται στη θυρίδα «Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου» (Θεμιστοκλέους 6, ισόγειο), κάθε ημέρα εκτός Κυριακής και ώρες 08:00-20:00.

γ) προθεσμία υποβολής: Σάββατο,  2 Ιουλίου 2016, 20:00 η ώρα.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

α) ηλεκτρονικές πλατφόρμες αξιολόγησης των μαθημάτων:

[201] Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/373156/lang-el

[202] Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/231482/lang-el

[210] Τοπική Αυτοδιοίκηση

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/244196/lang-el

[211] Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας του Περιβάλλοντος

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/271448/lang-el

[214] Επίκαιρα Θέματα Δημοσίου Δικαίου

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/599268/lang-el

[215] Επίκαιρα Θέματα Δημόσιας Πολιτικής - Διοικητική Μεταρρύθμιση

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/441898/lang-el

β) οι κωδικοί (τα κουπόνια) αποστέλλονται ατομικά μέσω e-mail.

γ) προθεσμία υποβολής: Σάββατο,  2 Ιουλίου 2016, 24:00 η ώρα.