Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.03.2019

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2019: παράταση προθεσμίας υποβολής

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική», καλούνται οι φοιτητές/τριες Α’ έτους να υποβάλουν αίτηση έγκρισης θέματος διπλωματικής εργασίας.

Το έντυπο της αίτησης βρείτε εδώ.

Η υποβολή γίνεται μέσω αποστολής του εντύπου (σε μορφή word ως συνημμένο έγγραφο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayastoyan@pspa.uoa.gr

Η προθεσμία υποβολής, λόγω μετακίνησης της προγραμματισμένης για την Τρίτη,  26/3/2019 συνεδρίασης της ΓΣ του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου (κοινή συνεδρίαση με τη ΣΕ του ΠΜΣ) παρατείνεται (από την Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019) έως την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την από 22 Φεβρουαρίου 2019 ενημέρωση της Γραμματείας, πριν την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  συνάντηση του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/τριας με μέλος του Τομέα (κατά την οποία να εκτεθεί/συζητηθεί το προτεινόμενο θέμα), το οποίο να είναι σύμφωνο:

α) να αναλάβει την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας.

β) με τη συγκεκριμένη διατύπωση του τίτλου της διπλωματικής εργασίας.