Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.09.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2022 - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η Επιτροπή Επιλογής νέων μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» ολοκλήρωσε τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων και αποφάσισε ομόφωνα ποιες/οι υποψήφιες/οι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και δεν προχωρούν στο επόμενο στάδιο επιλογής.

Από τις/τους υποψήφιες/ους που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, καλούνται σε γραπτή εξέταση Αγγλικών οι κάτωθι, λόγω έλλειψης πτυχίου Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2.

Α/Α Επώνυμο Όνομα
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2 ΚΥΠΡΙΖΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
3 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4 ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
5 ΡΩΣΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η γραπτή εξέταση Αγγλικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 (Θεμιστοκλέους 6, αίθουσα Σεμιναρίων, 1ος όροφος) με χρήση μάσκας.

Όσες/οι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και έχουν περάσει επιτυχώς την εξέταση Αγγλικών θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Οι προφορικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022.

Το ακριβές πρόγραμμα των συνεντεύξεων (ημέρα και ώρα ανά υποψήφια/ο) θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022 στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ