Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.09.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Η Επιτροπή Επιλογής νέων μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική», όπως αυτή έχει οριστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, ολοκλήρωσε τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων και αποφάσισε ομόφωνα ποιες/οί υποψήφιες/οι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και δεν προχωρούν στο επόμενο στάδιο επιλογής (βαθμός πτυχίου κάτω του 6,50, έλλειψη συνάφειας πτυχίου, μη υποβολή απαιτούμενων κατά την προκήρυξη συστατικών επιστολών).

Από τις/τους υποψήφιες/ους που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, καλούνται σε γραπτή εξέταση Αγγλικών οι κάτωθι, λόγω έλλειψης πτυχίου Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2

ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  

3

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4

ΔΕΤΖΩΡΤΖΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ

5

ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6

ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7

ΡΟΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

8

ΣΕΡΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

9

ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

10

ΤΣΟΥΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Η γραπτή εξέταση Αγγλικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 (Θεμιστοκλέους 6, αίθουσα Σεμιναρίων, 1ος όροφος) με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Όσες/οι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και έχουν περάσει επιτυχώς την εξέταση Αγγλικών στην οποία έχουν κληθεί, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Οι προφορικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Το ακριβές πρόγραμμα των συνεντεύξεων (ημέρα και ώρα ανά υποψήφια/ο) θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ