Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

06.07.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2020

Σε συνέχεια της λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής νέων φοιτητών/τριών (3/7/2020), ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες (οι οποίοι/ες έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την αίτηση/τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα), ότι δύνανται να κατατεθούν συμπληρωματικά δικαιολογητικά (λχ ανανεωμένη αναλυτική βαθμολογία μετά το πέρας της εξεταστικής Ιουνίου, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας  που έχει αποκτηθεί κατά την τρέχουσα περίοδο, συστατικές επιστολές από τους υπογράφοντες κ.λ.π.) μέχρι και τις 20 Αυγούστου 2020, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Θεμιστοκλέους 6, 10678, ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική», υπόψιν κ. Μάγιας Στογιάνοβα.

            Επιπλέον, ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες ότι η λίστα των υποψηφίων που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις αποδοχής των υποψηφιοτήτων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και καλούνται σε εξέταση Αγγλικών ή/και προφορική συνέντευξη, θα ανακοινωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου 2020.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ