Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.05.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Σε συνέχεια της παράτασης υποβολής δικαιολογητικών έως 8 Ιουλίου 2019, ανακοινώνεται στους/στις ενδιαφερόμενους/ες ότι η λίστα των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν στη 2η φάση επιλογής (προφορική συνέντευξη) θα ανακοινωθεί κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2019. Με την ίδια ανακοίνωση θα οριστεί/ούν και η/οι ημερομηνία/ες της προφορικής συνέντευξης.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ