Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.11.2016

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Το εργαστηριακό μάθημα (χωρίς πιστωτικές μονάδες) «ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ» έχει ως σκοπό να κάνει ικανούς τους/τις φοιτητές/τριες να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την επιστημονική πληροφορία με χρήση του διαδικτύου και των εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων.

Διδάσκουσα: Ασημίνα Περρή

Τόπος: Αιόλου 42-44 (Μοναστηράκι), 4ος όροφος, Γραφείο/αίθουσα 5.

Ώρες-Διάρκεια: 3 (τρία) τρίωρα κάθε Δευτέρα (για 3 συνεχόμενες εβδομάδες) και συγκεκριμένα:

  • Δευτέρα, 28/11/2016, ώρες 16:30-19:30
  • Δευτέρα, 05/12/2016, ώρες 16:30-19:30
  • Δευτέρα, 12/12/2016, ώρες 16:30-19:30

Περισσότερες πληροφορίες για την παρακολούθηση, περιγραφή, θεματικές ενότητες και βιβλιογραφία για το μάθημα βρίσκονται στην η-τάξη:http://eclass.uoa.gr/courses/PSPA194/

Σημειώνεται ότι ο ανώτερος αριθμός φοιτητών/τριών είναι 30 (τριάντα). Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά δήλωσης συμμετοχής. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν δήλωση συμμετοχής μέσω e-mail (aperri[at]media.uoa[dot]gr) στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Α.Μ. = Αριθμός Μητρώου (πλήρης)
  • Τίτλος του ΠΜΣ

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-3689598

Ώρες Γραφείου: Αιόλου 42-44, 4ος όροφος, Γραφείο 3, κάθε Παρασκευή 14.30-15.30

Κατά τη διάρκεια κάθε εργαστηριακού μαθήματος θα τηρείται παρουσιολόγιο, ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του, θα παρέχεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης.