Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.03.2016

ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ/ΟΥΣΑΣ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες να υποβάλουν τις δηλώσεις του θέματος της διπλωματικής τους εργασίας, καθώς και το όνομα του μέλους του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου, το οποίο αναλαμβάνει την επίβλεψή της.

Το έντυπο της δήλωσης βρείτε εδώ.

Η υποβολή γίνεται μέσω αποστολής του εντύπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mayastoyan[at]pspa.uoa[dot]gr

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Μαρτίου 2016, 14:00 η ώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την υποβολή του θέματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  συνάντηση του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/τριας με το μέλος του Τομέα, ο/η οποίος/α να είναι σύμφωνος/η:

α) να αναλάβει την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας.

β) με τη διατύπωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας.

Τις ώρες συνεργασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του Τομέα βρείτε στο σχετικό ιστότοπο  (βλ. http://dddp.pspa.uoa.gr/an8rwpino-dynamiko/didaskontes.html).