Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.09.2015

ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, η εγγραφή των πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρες 10:00-13:00 στην Κεντρική Γραμματεία των ΠΜΣ (Θεμιστοκλέους 6, 2ος όροφος – Γραφείο 2, κα Ιωάννα Νάνου, τηλ. 210-3688919).

  • Παρακαλούνται οι επιτυχόντες κατά τη διαδικασία επιλογής νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακ. έτος 2015-16, καθώς και οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται σε αναστολή σπουδών, να προσκομίσουν την ημέρα της εγγραφής τους:
  1. Φωτοτυπία (μη επικυρωμένη) της ταυτότητας τους.
  2. Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής διδάκτρων (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ αφορά τους/τις φοιτητές/τριες σε αναστολή σπουδών). ALPHA BANK, Αρ. λογ/σμού: 81706531, Ποσό: 700,00 ευρώ. Σημείωση: Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την παραλαβή αποδείξεων προς προσκόμιση στις αρμόδιες ΔΟΥ.
  • Όσοι δεν έχουν ασφάλεια σε Δημόσιο Ταμείο και επιθυμούν την έκδοση Φοιτητικού Βιβλιαρίου Υγείας απαιτείται α) Υπεύθυνη δήλωση (στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι/ες σε άλλο Δημόσιο Ταμείο ή φορέα, βλ. έντυπο εδώ) και β) μία φωτογραφία.
  • Όσοι επιθυμούν κάρτα σίτισης και δικαιούνται να σιτίζονται σε φοιτητικό εστιατόριο, απαιτείται α) η αίτηση σίτισης (η οποία χορηγείται από το Τμήμα σίτισης της Πανεπιστημιακής Λέσχης - Ιπποκράτους 15, βλ. ηλκτρονικά στο www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies-panepisthmiakes-monades/panepisthmiaki-lesxh.html) και β) μία (δηλ. δεύτερη) φωτογραφία (μία τρίτη φωτογραφία θα χρειαστεί για το Τμήμα Σίτισης).

 

Για τη χορήγηση της Ακαδημαϊκής-Φοιτητικής Ταυτότητας
(με το ενσωματωμένο για όσους το δικαιούνται δελτίο ειδικού εισιτηρίου ΠΑΣΟ)
οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες αφού ολοκληρώσουν την έγγραφή τους στο ΠΜΣ,
θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση
 http://academicid.minedu.gov.gr.
 
Περισσότερες πληροφορίες για την χορήγηση Ακαδημαϊκής-Φοιτητικής ταυτότητας:

Το ίδιο το σύστημα θα σας καθοδηγήσει, ώστε να δημιουργήσετε ένα Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης.

Η αίτησή σας αυτόματα αποστέλλεται και στην Κεντρική Γραμματεία των ΠΜΣ του Τμήματός μας, η οποία, αναλόγως, την εγκρίνει, την απορρίπτει ή την θέτει σε εκκρεμότητα.

Κατόπιν ο δικαιούχος ενημερώνεται από το σύστημα ότι μπορεί να προσέλθει στα σημεία που έχει δηλώσει, προκειμένου να παραλάβει την Φοιτητική του Ταυτότητα και το ΠΑΣΟ του. 

Στο σύνδεσμο http://paso.minedu.gov.gr/Beneficiary μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι κάποιος δικαιούχος του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). 

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες, που δεν είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ):

1. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

2. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από   Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και είναι αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

*** Προσοχή: Οι πρωτοετείς Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα και μετά να υποβάλλουν την αίτηση τους.

   

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ.

Ιωάννα Νάνου

210-3688919