Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.11.2018

ΈΚΤΑΚΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3-14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

  • 16:00-18:00 ->  θα διδαχθεί το μάθημα «Οργάνωση και Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης» (Αντ. Μακρυδημήτρης – Μ.-Ηλ. Πραβίτα)
  • 18:00-20:00 -> παρακολούθηση της δημόσιας συζήτησης με θέμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση: Αποτέλεσε η κρίση ευκαιρία;» (βλ. πρόσκληση εδώ. Σημειώνεται ότι η –απαραίτητη για την παρακολούθηση- εγγραφή των φοιτητών έχει ήδη υλοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται ατομική εγγραφή).

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

  • 18:00-20:00 -> θα διδαχθεί το μάθημα «Σχεδιασμός και Ανάλυση της Δημόσιας Πολιτικής» (Κ. Σπανού)