Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.09.2017

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017

Καλούνται οι επιτυχόντες στη διαδικασία επιλογής νέων φοιτητών 2017-18 να προσέλθουν

την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ή την Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»

(Θεμιστοκλέους 6, 5ος όροφος – Γραφείο 48, κα Μάγια Στογιάνοβα, τηλ. 210-3688967)

και ώρες 10:00-13:00, προσκομίζοντας τα εξής:

  1. Φωτοτυπία (μη επικυρωμένη) της ταυτότητας τους.
  2. Ηλεκτρονικά συμπληρωμένο και εκτυπωμένο ενημερωτικό δελτίο (βλ. έντυπο εδώ) μαζί με μία φωτογραφία.
  3. Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής διδάκτρων (ALPHA BANK, Αρ. λογ/σμού ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ: 802002001000227, ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227, Ποσό: 700,00 ευρώ. Σημειώνεται ότι φωτοτυπία της τραπεζικής απόδειξης ΔΕΝ γίνεται δεκτή. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την παραλαβή αποδείξεων προς προσκόμιση στις αρμόδιες ΔΟΥ).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσωπικής προσέλευσης των επιτυχόντων, δύναται τα ως άνω να τα προσκομίσει τρίτο άτομο.

Η διαδικασία εγγραφής θα ολοκληρωθεί μετά τις 10/10/2017, οπότε και θα διανεμηθούν βεβαιώσεις εγγραφής (αναμένεται νέα σχετική ανακοίνωση με οδηγίες για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, φοιτητικής ασφάλειας υγείας κοκ).