Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.11.2018

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2018

Καλούνται οι επιτυχόντες στη διαδικασία επιλογής νέων φοιτητών 2018-19 να προσέλθουν την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:30  (ακριβώς!) στην τελετή υποδοχής νέων φοιτητών  (Αιόλου 42-44, αιθ. 1) κατά την οποία θα ενημερωθούν για την λειτουργία του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική».

Στην τελετή υποδοχής οι επιτυχόντες οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής:

  1. Ηλεκτρονικά συμπληρωμένο και εκτυπωμένο ενημερωτικό δελτίο (βλ. έντυπο εδώ) μαζί με μία φωτογραφία.
  2. Απόδειξη καταβολής εισφοράς ύψους 700,00 ευρώ:
  • σε περίπτωση κατάθεσης εντός τραπεζικού καταστήματος: η πρωτότυπη –κίτρινη- απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης και όχι φωτοτυπία της.
  • σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης: εκτυπωμένη σχετική απόδειξη.

Η απόδειξη πρέπει να φέρει ένδειξη/αιτιολογία:

«ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ονοματεπώνυμο φοιτητή»

Τα στοιχεία του πανεπιστημιακού λογαριασμού είναι:

ALPHA BANK, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ)

Αρ. λογ/σμού: 802002001000227

ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227

Swift/BIC: CRBAGRAA

Η διαδικασία εγγραφής θα ολοκληρωθεί μετά τις 20/11/2018, οπότε και θα διανεμηθούν βεβαιώσεις εγγραφής (θα ακολουθήσει ανακοίνωση με οδηγίες για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, φοιτητικής ασφάλειας υγείας κοκ)