Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

02.09.2016

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Καλούνται οι επιτυχόντες στη διαδικασία επιλογής νέων φοιτητών 2016-17 να προσέλθουν την Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» (Θεμιστοκλέους 6, 5ος όροφος, Γραφείο 48, κα Μάγια Στογιάνοβα, τηλ. 210-3688967) και ώρες 10:00-13:00, προσκομίζοντας τα εξής:

  1. Φωτοτυπία (μη επικυρωμένη) της ταυτότητάς τους.
  2. Συμπληρωμένο ενημερωτικό δελτίο (βλ. το έντυπο εδώ) μαζί με μία φωτογραφία.
  3. Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής διδάκτρων (ALPHA BANK, Αρ. λογ/σμού: 802002001000227, ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Ποσό: 700,00 ευρώ. Σημείωση: Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την παραλαβή αποδείξεων προς προσκόμιση στις αρμόδιες ΔΟΥ.
  4. Όσοι δεν έχουν ασφάλεια σε Δημόσιο Ταμείο και επιθυμούν την έκδοση Φοιτητικού Βιβλιαρίου Υγείας απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση (βλ. το έντυπο εδώ) στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο Δημόσιο Ταμείο ή φορέα και μία (δεύτερη) φωτογραφία.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσωπικής προσέλευσης, δύναται τα ως άνω να τα προσκομίσει τρίτο άτομο.

Η διαδικασία εγγραφής θα ολοκληρωθεί μετά τις 20/09/2016 (και σε συνέχεια νέας ανακοίνωσης), οπότε και θα διανεμηθούν βεβαιώσεις εγγραφής με οδηγίες για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας κοκ.