Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.09.2020

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020-21

Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες στη διαδικασία επιλογής νέων φοιτητών/τριών 2020-21 να προσέλθουν μέχρι την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 08:00-20:00 στο κτήριο επί της οδού Θεμιστοκλέους 6 (ισόγειο) και να τοποθετήσουν στη θυρίδα του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»  φάκελο με τα ακόλουθα προς δέσμευση θέσης στο Πρόγραμμα:

  1. Tα έντυπα έγγραφα, όπως αυτά έχουν σαρωθεί και υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά τη διαδικασία επιλογής.
  2. Ηλεκτρονικά συμπληρωμένο και εκτυπωμένο ενημερωτικό δελτίο (βλ. έντυπο εδώ) μαζί με μία φωτογραφία.
  3. Απόδειξη καταβολής εισφοράς ύψους 700,00 ευρώ:
  • σε περίπτωση κατάθεσης εντός τραπεζικού καταστήματος: η πρωτότυπη –κίτρινη- απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης και όχι φωτοτυπία της.
  • σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης: εκτυπωμένη σχετική απόδειξη.

Η απόδειξη πρέπει να φέρει ένδειξη/αιτιολογία «ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ονοματεπώνυμο επιτυχόντα»

Τα στοιχεία του πανεπιστημιακού λογαριασμού είναι:

ALPHA BANK, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ)

Αρ. λογ/σμού: 802002001000227

ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227

Swift/BIC          : CRBAGRAA

Σε περίπτωση μη προσέλευσης επιτυχόντων για έναρξη εγγραφής (δέσμευση θέσης), με νεότερη ανακοίνωση καλούνται οι επιλαχόντες για έναρξη εγγραφής τους.

Οι βεβαιώσεις εγγραφής θα διανεμηθούν κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας και σε νεότερη ανακοίνωση θα δημοσιευτούν οδηγίες για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, φοιτητικής ασφάλειας υγείας κοκ.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση-πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για υποτροφίες-απαλλαγή εισφοράς βάσει κοινωνικών κριτηρίων, σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017. Σε περίπτωση πλήρωσης κριτηρίων και σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, η εισφορά επιστρέφεται στον/στην φοιτητή/τρια.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος θα ενημερωθούν με e-mail για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ