Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

23.09.2019

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Καλούνται οι επιτυχόντες στη διαδικασία επιλογής νέων φοιτητών 2019-20 να προσέλθουν την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρες 11:00-14:00 στο γραφείο 48 (Θεμιστοκλέους 6, 5ος όροφος)  με τα κάτωθι προς δέσμευση θέσης στο ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»:

  1. Ηλεκτρονικά συμπληρωμένο και εκτυπωμένο ενημερωτικό δελτίο (βλ. έντυπο εδώ) μαζί με μία φωτογραφία.
  2. Απόδειξη καταβολής εισφοράς ύψους 700,00 ευρώ:
  • σε περίπτωση κατάθεσης εντός τραπεζικού καταστήματος: η πρωτότυπη –κίτρινη- απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης και όχι φωτοτυπία της.
  • σε περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης: εκτυπωμένη σχετική απόδειξη.

Η απόδειξη πρέπει να φέρει ένδειξη/αιτιολογία «ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ- ονοματεπώνυμο επιτυχόντα»

Τα στοιχεία του πανεπιστημιακού λογαριασμού είναι:

ALPHA BANK, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ)

Αρ. λογ/σμού: 802002001000227

ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227

Swift/BIC          : CRBAGRAA

Σε περίπτωση μη προσέλευσης επιτυχόντων για έναρξη εγγραφής (δέσμευση θέσης), με νεότερη ανακοίνωση καλούνται οι επιλαχόντες για έναρξη εγγραφής τους.

Η ενημέρωση για υποτροφίες-απαλλαγή εισφοράς βάσει κοινωνικών κριτηρίων θα ανακοινωθεί όταν αποσταλούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την ΕΛΣΤΑΤ σχετικές αποφάσεις για το ατομικό και οικογενειακό ισοδύναμο. Σε περίπτωση πλήρωσης κριτηρίων η εισφορά επιστρέφεται.

Η διαδικασία εγγραφής θα ολοκληρωθεί μετά τις 15/10/2019, οπότε και θα διανεμηθούν βεβαιώσεις εγγραφής (θα ακολουθήσει ανακοίνωση με οδηγίες για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, φοιτητικής ασφάλειας υγείας κοκ).