Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

14.02.2017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Α' εξ. 2016-17

 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες A’ έτους του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»  να λάβουν μέρος στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ αξιολόγηση των μαθημάτων/διδασκόντων του Α’ εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Οι κωδικοί (τα κουπόνια) αποστέλλονται ατομικά μέσω e-mail.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Παρασκευή,  24 Φεβρουαρίου 2017, 12:00 η ώρα.


ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

  • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/376471/lang-el

  •  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/674543/lang-el

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/118679/lang-el

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/696178/lang-el