Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

12.02.2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Α' εξ. 2017-18

Καλούνται οι φοιτητές/τριες A’ έτους του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»  να λάβουν μέρος (και) στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ αξιολόγηση των μαθημάτων/διδασκόντων του Α’ εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Οι κωδικοί (τα κουπόνια) αποστέλλονται ατομικά μέσω e-mail.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Παρασκευή,  16 Φεβρουαρίου 2018, 10:30 η ώρα.

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

  • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

195.134.104.20/limesurvey/index.php/228339/lang-el

  •  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

195.134.104.20/limesurvey/index.php/927283/lang-el

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

195.134.104.20/limesurvey/index.php/487684/lang-el

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

195.134.104.20/limesurvey/index.php/711995/lang-el