Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.02.2019

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Α' εξ. 2018-19

Καλούνται οι φοιτητές/τριες A’ έτους του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»  να λάβουν μέρος στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ αξιολόγηση των μαθημάτων/διδασκόντων του Α’ εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Οι κωδικοί (τα κουπόνια) αποστέλλονται ατομικά μέσω e-mail.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Κυριακή,  24 Φεβρουαρίου 2019

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

  • ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

195.134.104.20/limesurvey/index.php/519674/lang-el

  •  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

195.134.104.20/limesurvey/index.php/748726/lang-el

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

195.134.104.20/limesurvey/index.php/869132/lang-el

  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

195.134.104.20/limesurvey/index.php/184171/lang-el