Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.07.2017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ B' εξ. 2016-17

Καλούνται οι φοιτητές/τριες A’ έτους του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»  να λάβουν μέρος στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ αξιολόγηση των μαθημάτων/διδασκόντων του B’ εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Οι κωδικοί (τα κουπόνια) αποστέλλονται ατομικά μέσω e-mail.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Παρασκευή,  14 Ιουλίου 2017, 12:00 η ώρα.ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

  • ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/437152/lang-el

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/644937/lang-el

  • ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/635916/lang-el

  • ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/267362/lang-el

  • ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/619812/lang-el

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/492126/lang-el

  • ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/321121/lang-el