Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.06.2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ / ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ B' εξ. 2017-18

Καλούνται οι φοιτητές/τριες A’ έτους του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»  να λάβουν μέρος στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ αξιολόγηση των μαθημάτων/διδασκόντων του B’ εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Οι κωδικοί (τα κουπόνια) αποστέλλονται ατομικά μέσω e-mail.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 

Σάββατο,  23 Ιουνίου 2017, 24:00 η ώρα.

 

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

  • ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/693777/lang-el

  • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/127162/lang-el

  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

195.134.104.20/limesurvey/index.php/752336/lang-el

  • ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/286142/lang-el

  • ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/299414/lang-el

  • ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

http://195.134.104.20/limesurvey/index.php/169439/lang-el