Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.10.2019

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι, η ολοκλήρωση εγγραφής των πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» (για τους επιτυχόντες 2019 και τους έχοντες δικαίωμα επανεγγραφής, με σχετική απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 10:00-13:00 στην Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (Θεμιστοκλέους 6, 2ος όροφος, γραφείο 2, 2103688919, κα Ιωάννα Νάνου).

  • Καλούνται όσοι/ες έχουν υποβάλει κατά τη διάρκεια διαδικασίας επιλογής βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών ή βεβαιώσεις περάτωσης μαθημάτων που όφειλαν, να προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου.
  • Όσοι επιθυμούν Κάρτα Σίτισης και δικαιούνται να σιτίζονται σε φοιτητικό εστιατόριο απαιτείται: α) Αίτηση σίτισης-     β) Μία φωτογραφία  γ)  Βεβαίωση Σπουδών από το Π.Μ.Σ.

Σχετικές πληροφορίες για την κάρτα σίτισης (π.χ. Αίτηση, Όροι - Προϋποθέσεις, Ωράριο λειτουργίας κτλ.) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σίτισης της Πανεπιστημιακής Λέσχης http://www.lesxi.uoa.gr .

  •  Όσοι επιθυμούν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το ΕΚΠΑ (αφορά όσους δεν έχουν περίθαλψη από άλλον δημόσιο φορέα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 31 του ν.4452/2017 (Α'17) και κατ' εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α'21), δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), μόνον με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.
  • Για τη χορήγηση της Ακαδημαϊκής-Φοιτητικής Ταυτότητας (με το ενσωματωμένο για όσους το δικαιούνται δελτίο ειδικού εισιτηρίου ΠΑΣΟ) οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες αφού ολοκληρώσουν την έγγραφή τους στο ΠΜΣ, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr.

Το ίδιο το σύστημα θα σας καθοδηγήσει ώστε να δημιουργήσετε ένα Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης.

Η αίτησή σας αυτόματα αποστέλλεται και στην Κεντρική Γραμματεία των ΠΜΣ του Τμήματός μας, η οποία, αναλόγως, την εγκρίνει, την απορρίπτει ή την θέτει σε εκκρεμότητα.

Κατόπιν ο δικαιούχος ενημερώνεται από το σύστημα ότι μπορεί να προσέλθει στα σημεία που έχει δηλώσει, προκειμένου να παραλάβει την Φοιτητική του Ταυτότητα και το ΠΑΣΟ του. 

Στο σύνδεσμο http://paso.minedu.gov.gr/Beneficiary μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι κάποιος δικαιούχος του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). 

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες, που δεν είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ):

1. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

2. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από   Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και είναι αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

 ***  Προσοχή: Οι πρωτοετείς Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα και μετά να υποβάλλουν την αίτηση τους.

Για διευκρινήσεις απευθύνεστε στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών: κα Ιωάννα Νάνου, Θεμιστοκλέους 6, 2ος όρ., γρ. 2  2103688919, jnanou[at]pspa.uoa[dot]gr

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ