Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.10.2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης εγγραφής των πρωτοετών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική», οι φοιτητές/τριες μπορούν να λάβουν τις βεβαιώσεις σπουδών (Θεμιστοκλέους 6, Δευτέρα με Σάββατο 08:00-20:00)

  • Καλούνται όσοι/ες έχουν υποβάλει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών, να προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου αμέσως μετά την ορκωμοσία τους.
  • Σχετικές πληροφορίες για την κάρτα σίτισης (π.χ. Αίτηση, Όροι - Προϋποθέσεις, Ωράριο λειτουργίας κτλ.) θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σίτισης της Πανεπιστημιακής Λέσχης http://www.lesxi.uoa.gr . Βλ. επίσης http://www.pspa.uoa.gr/anakoinoseis-ekdhloseis-kai-prokhry3eis/anakoinoseis/genikes-anakoinoseis-tmimatos/proboli-genikis-anakoinwshs-tmimatos/anakoinwsh-gia-sitish-metaptyxiakon-yp-didaktorwn.html
  • Όσοι επιθυμούν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το ΕΚΠΑ (αφορά όσους δεν έχουν περίθαλψη από άλλον δημόσιο φορέα), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 31 του ν.4452/2017 (Α'17) και κατ' εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α'21), δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), μόνον με χρήση του Α.Μ.Κ.Α. τους.
  • Για τη χορήγηση της Ακαδημαϊκής-Φοιτητικής Ταυτότητας (με το ενσωματωμένο για όσους το δικαιούνται δελτίο ειδικού εισιτηρίου ΠΑΣΟ) οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr.

Το ίδιο το σύστημα καθοδηγεί ώστε να δημιουργηθεί Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης. Η αίτηση αυτόματα αποστέλλεται και στην Γραμματεία των ΠΜΣ του Τμήματός μας, η οποία, αναλόγως, την εγκρίνει, την απορρίπτει ή την θέτει σε εκκρεμότητα.

Κατόπιν ο/η δικαιούχος ενημερώνεται από το σύστημα ότι μπορεί να προσέλθει στα σημεία που έχει δηλώσει, προκειμένου να παραλάβει την Φοιτητική του Ταυτότητα και το ΠΑΣΟ του/της. 

Στο σύνδεσμο http://paso.minedu.gov.gr/Beneficiary μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να δουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι κάποιος/α δικαιούχος του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). 

Οι Μεταπτυχιακο/ές Φοιτητές/τριες, που δεν είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ):

1. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

2. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από   Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και είναι αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του Τμήματος.