Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

20.09.2016

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Καλούνται οι πρωτοετείς μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» στην Κεντρική Γραμματεία των ΠΜΣ (Θεμιστοκλέους 6, 2ος όροφος, Γραφείο 2, κα Ιωάννα Νάνου, τηλ. 2103688919) την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρες 10:00-14:00 για την ολοκλήρωση των εγγραφών, κατά την οποία θα γίνει η παραλαβή των βεβαιώσεων εγγραφής.

Για τη χορήγηση της Ακαδημαϊκής-Φοιτητικής Ταυτότητας (με το ενσωματωμένο για όσους το δικαιούνται δελτίο ειδικού εισιτηρίου ΠΑΣΟ) οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες αφού ολοκληρώσουν την έγγραφή τους στο ΠΜΣ, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr. Το ίδιο το σύστημα θα σας καθοδηγήσει ώστε να δημιουργήσετε ένα Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης.

Η αίτησή σας αυτόματα αποστέλλεται και στην Κεντρική Γραμματεία των ΠΜΣ του Τμήματός μας, η οποία, αναλόγως, την εγκρίνει, την απορρίπτει ή την θέτει σε εκκρεμότητα.

Κατόπιν ο δικαιούχος ενημερώνεται από το σύστημα ότι μπορεί να προσέλθει στα σημεία που έχει δηλώσει, προκειμένου να παραλάβει την Φοιτητική του Ταυτότητα και το ΠΑΣΟ του. 

Στο σύνδεσμο http://paso.minedu.gov.gr/Beneficiary μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για να είναι κάποιος δικαιούχος του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). 

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες, που δεν είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.

Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ):

1. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

2. Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που είναι ήδη κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από   Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και είναι αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου, το οποίο στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.

*** Προσοχή: Οι πρωτοετείς Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο Τμήμα (δηλ. να λάβουν βεβαίωση εγγραφής με αναφερόμενο αριθμό μητρώου) και μετά να υποβάλλουν την αίτηση τους.

 

     ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ των Π.Μ.Σ.