Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

15.12.2021

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 17/1/2022

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ "Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική" να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο msc-phd[at]pspa.uoa[dot]gr από 16-21.12.2021 τα σχετικά δικαιολογητικά για την ορκωμοσία του ΠΜΣ στις 17.1.2022 (λεπτομέρειες στην σχετική ανακοίνωση www.pspa.uoa.gr)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την υποβολή της αίτησης ορκωμοσίας είναι η ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στην ιδρυματική πλατφόρμα ΠΕΡΓΑΜΟΣ ως εξής:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΡΓΑΜΟΣ:
https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/home

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΑΚΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:
https://www.youtube.com/watch?v=ndKOe1h-nF0

ΜΕΤΑ την κατάθεση στην ΠΕΡΓΑΜΟ να στείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία ΠΜΣ στη διεύθυνση msc-phd[at]pspa.uoa[dot]gr τα εξής δικαιολογητικά ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ και ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ:

1. Αίτηση ορκωμοσίας (εδώ)
2. Υπεύθυνη δήλωση (εδώ)
3. Βεβαίωση κατάθεσης στην ΠΕΡΓΑΜΟ-βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων (εδώ)
4. Αντίγραφο πτυχίου Προπτυχιακών Σπουδών
5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Από τη Γραμματεία ΠΜΣ

Μαρία Μητροπούλου