Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.11.2017

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:30 στο Αμφιθέατρο Δρακόπουλου, στο Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30).

Ώρα προσέλευσης: 12:00 το αργότερο.

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών:

  • «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική»
  • «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία»

να προσέλθουν στην Κεντρική Γραμματεία Π.Μ.Σ.  (Θεμιστοκλέους 6, 2ος όροφος, Γραφείο 2, κα Ιωάννα Νάνου, τηλ. 2103688919, e-mail: jnanou@pspa.uoa.gr)

από τη Δευτέρα, 27.11.2017 έως και την Τετάρτη, 29.11.2017  

και ώρες 11:00-13:00

για να υποβάλλουν την αίτηση ορκωμοσίας

και

να παραδώσουν:

1) την ακαδημαϊκή ταυτότητα - το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).

2) το βιβλιάριο υγείας.

3) τη βεβαίωση από την βιβλιοθήκη του Τμήματος.  

(σε περίπτωση που έχει χαθεί κάτι από τα δυο πρώτα θα πρέπει να συμπληρώσετε μία (1) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 αναφέροντας το έγγραφο ή τα έγγραφα που έχουν χαθεί. Εξαιρείται το έγγραφο της Βιβλιοθήκης, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή).

***  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Η κατάθεση της αίτησης ορκωμοσίας και των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Μπορούν δε να κατατεθούν και από άλλο πρόσωπο χωρίς εξουσιοδότηση.                                

Συνημμένα:

  1. Έντυπο «Αίτηση Ορκωμοσίας»
  2. Πληροφορίες για «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»
  3. Έντυπο «Αίτημα Περιορισμού Πρόσβασης για «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»
  4. Έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599»