Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

19.11.2015

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Ε.Δ.Δ.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 μ.μ. στην Αίθουσα Τελετών, στο Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημίου 30.

Ώρα προσέλευσης: 12:20μ.μ. το αργότερο.

 

 

 

Παρακαλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές των Μ. Π. Σ.:

  • «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές»
  • «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές»
  • «Κράτος και Δημόσια Πολιτική»
  • «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία»
  • «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

να προσέλθουν στην Κεντρική Γραμματεία Π.Μ.Σ.  (Θεμιστοκλέους 6, 2ος όροφος – Γραφείο 2)

από τη Δευτέρα 23.11.2015 έως και την Τρίτη 02.12.2015  

ώρες 11:00-13:00μ.μ.

για να υποβάλλουν την αίτηση ορκωμοσίας (το έντυπο εδώ) και να παραδώσουν:

1) την ακαδημαϊκή ταυτότητα - το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ).

2) το βιβλιάριο υγείας.

3) τη βεβαίωση από την βιβλιοθήκη του Τμήματος.  

(σε περίπτωση που έχει χαθεί κάτι από τα δυο πρώτα θα πρέπει να συμπληρώσετε μία (1) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 αναφέροντας το έγγραφο ή τα έγγραφα που έχουν χαθεί. Εξαιρείται το έγγραφο της Βιβλιοθήκης, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή).
 

***   Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Η κατάθεση της αίτησης ορκωμοσίας και των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Μπορούν δε να κατατεθούν και από άλλο πρόσωπο χωρίς εξουσιοδότηση.

                                         ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Π.Ε.Δ.Δ.