Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

31.10.2016

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες Γ’ εξαμήνου του ΠΜΣ «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική», ότι με την από 27/10/2016 απόφαση της ΓΣ του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου (κοινή συνεδρίαση με τη ΣΕ του Προγράμματος) ορίζονται οι εξής προθεσμίες παράδοσης διπλωματικών εργασιών:

- ημερομηνία παράδοσης ενιαίου κειμένου διπλωματικών εργασιών στους επιβλέποντες καθηγητές (σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail και σε έντυπη μορφή): 19/12/2016 (Δευτέρα)

- ημερομηνία παράδοσης τελικού κειμένου στη Γραμματεία (σε ηλεκτρονική μορφή ως ένα ενιαίο έγγραφο word -μέσω e-mail- και σε έντυπη μορφή εις τριπλούν): 23/01/2017 (Δευτέρα) και ώρες 10:00-14:00.