Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

10.07.2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ της εξεταστικής περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για το πρόγραμμα εποπτειών της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου  2019, σύμφωνα με το αναρτημένο έγγραφο εδώ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ/ΕΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ.

Οι εξετάσεις (2-27/9/2019) διεξάγονται στο κτήριο των Σχολών Ο.Π.Ε. και Νομικής (είσοδοι από τις οδούς Μασσαλίας-πεζόδρομο, Σόλωνος 57 και Σίνα 3).

Οι επόπτες/τριες πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες 10 λεπτά πριν την αναφερόμενη στο πρόγραμμα ώρα έναρξης της εξέτασης. Η παρουσία τους διαπιστώνεται μέσω υπογραφής σχετικού παρουσιολογίου το οποίο έχει ο/η εκάστοτε υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια μαθήματος (ο/η οποίος/α αναγράφεται προς διευκόλυνση με κεφαλαία γράμματα).

Στο πρόγραμμα εποπτειών έχει ληφθεί υπόψη η τυχόν υποβληθείσα ενημέρωση περί κωλυμάτων υποψήφιων διδακτόρων. Σε συνέχεια της παρούσας ανακοίνωσης και σε περίπτωση εκτάκτου σοβαρού κωλύματος, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες θα πρέπει ΥΠ’ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΟΠΤΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ, για την οποία να ενημερώσουν τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του μαθήματος (ο/η οποίος/α αναγράφεται προς διευκόλυνση με κεφαλαία γράμματα).