Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.02.2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (νέο!!!) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

    Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019 Θεμιστοκλέους 6,  6ος όρ., γρ. 55
Κυριακού  Ουρανία Διοικητική μεταρρύθμιση - το σύστημα κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων 12:00-12:40
Ματθαίου   Κωνσταντίνα Αναδιοργάνωση των ανεξάρτητων αρχών και συνταγματική αναθεώρηση  12:40-13:20
Παυλή  Ελένη Παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση 13:20-14:00
Καρανικόλας  Νικόλαος Η ψηφιακή υπογραφή και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στη Δημόσια Διοίκηση 14:00-14:40
       
    Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019 Θεμιστοκλέους 6,  6ος όρ., γρ. 55
Γεωργαντζέλος   Εμμανουήλ Ελευθερία της έκφρασης, θρησκευτικός φανατισμός και σύγχρονο δημοκρατικό κράτος 10:00-10:40
Κυρίος  Αριστοτέλης Το δικαίωμα του ασύλου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο υπό το πρίσμα της ραγδαίας αύξησης των μεταναστευτικών ροών 10:40-11:20
Λιαροκάπη  Ευφροσύνη Το Πολιτικό Έγκλημα στην Ελλάδα: ιστορικές καταβολές και σύγχρονη συνταγματική πραγματικότητα 11:20-12:00
Κιαμούρη  Ειρήνη Τα δικαιώματα των κρατουμένων και τα όρια των υποκειμενικών περιορισμών τους 12:00-12:40
Κοσμαδάκης  Νικόλαος Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων ως προς την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων 12:40-13:20
Βασιλάτου  Ρεγγίνα Ο διευρυνόμενος ρόλος των Δήμων στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Νέες τάσεις και προοπτικές 13:20-14:00

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!