Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.02.2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

 

      Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου,  Θεμιστοκλέους 6, 6ος όροφος, γρ. 55
1 Γληγόρη  Δωροθέα Θ θεσμός του Γραμματέα στην ελληνική δημόσια διοίκηση 10:00-10:40
2 Τριανταφυλλίδης  Παύλος Συστήματα προσλήψεων στη δημόσια διοίκηση. Ο ρόλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) 10:45-11:25
3 Σαμιώτη  Μαρία Η αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών ως μορφή ελέγχου της δημόσιας διοίκησης. ο ρόλος του ΕΣΡ και της ΕΕΤΤ 11:30-12:10
4 Δημητρακόπουλος  Πέτρος Θεσμικές εγγυήσεις της δημόσιας πολιτικής παιδείας και πολιτισμού στην ελληνική έννομη τάξη 12:15-12:55
5 Παπαγιάννη  Ανέζα Υπηρεσιακή εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων και το ζητούμενο της αξιοκρατίας 13:00-13:40
6 Καγγελάρη  Λεωνιδία Χρήση των ερωτηματολογίων ως μορφής διερεύνησης της αντίληψης των πολιτών για τη δημόσια διοίκηση 13:45-14:25
7 Καραγιώργου  Ιωάννα Η οικονομική διαχείριση των Δήμων στα χρόνια των μνημονίων 14:30-15:10
        Θεμιστοκλέους 6, 7ος όροφος
1 Ρήγας  Κωνσταντίνος Διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των δήμων 13:45-14:25
2 Αθανασέα   Γαρούφω Αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων 14:30-15:10
        Θεμιστοκλέους 6, 6ος όροφος, γρ. 55
8 Χαριτόπουλος  Ανδρέας Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου: Μελέτη περίπτωσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 15:15-15:55
9 Δασκαλόπουλος  Δημήτριος Η διαβούλευση των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η επίδρασή της στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής 16:00-16:40
10 Λαγάκη  Κυριακή O κοινοβουλευτικός έλεγχος ως μέσο αντιμετώπισης της κακοδιοίκησης 16:45-17:20
      Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου Θεμιστοκλέους 6, 6ος όροφος, γρ. 55
1 Κανέλλης  Ευστράτιος Η ιστορική εξέλιξη και η σύγχρονη συνταγματική κατοχύρωση του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα 12:00-12:40
2 Ζαχαροπούλου  Παναγιώτα Η οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και η πρόσφατη ενσωμάτωση της στο εθνικό δίκαιο. Μία κριτική θεώρηση υπό το πρίσμα του ΠΠΠ 1 της ΕΣΔΑ και του 17 Σ 12:45-13:25
3 Ανδριόπουλος  Ιωάννης H προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των βιομετρικών του δεδομένων  13:30-14:10