Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.02.2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

    Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 (Θεμιστοκλέους 6, 6ος όρ., γρ. 55)
Μακρυνιώτης  Χρήστος Πολιτικές προστασίας και επανένταξης αποφυλακισθέντων 16:00-16:30
Μπαξεβανάκη  Ιωάννα Η δημόσια πολιτική της καλής νομοθέτησης 16:30-17:00
Πασχαλίδου  Όλγα Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών και εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή 17:00-17:30
Καούρα  Γεωργία Πολιτικές απελευθέρωσης της αγοράς προϊόντων: Η περίπτωση των ΜΗΣΥΦΑ 17:30-18:00 
Παπαθωμόπουλος  Βασίλειος Η πολιτική για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και η εφαρμογή του σε συνθήκες οικονομικής κρίσης 18:00-18:30
       
    Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 (Θεμιστοκλέους 6, 6ος όρ., γρ. 55)
Γιαννακά  Κωνσταντίνα Οι δημόσιες συμβάσεις υπό το πρίσμα του Ενωσιακού και Διεθνούς Δικαίου 15:30-16:00
Ξένου  Χάρις Η απαγόρευση καταναγκαστικής εργασίας  υπό το φως του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ: To παράδειγμα της  "υπόθεσης της  Μανωλαδας’’ 16:00-16:30
Μπορίδης  Χρήστος Οι Αντιρρησίες Συνείδησης στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 16:30-17:00
Παρασκευόπουλος  Κωνσταντίνος Η συμμόρφωση της Διοίκησης με τα πορίσματα των ελεγκτικών σωμάτων και των ανεξάρτητων αρχών 17:00-17:30
Πυργάκη  Βασιλική Η ειδική διαδικασία ανάκλησης των διοικητικών πράξεων βάσει του Ν. 861/1979 17:30-18:00
Ποτίδης  Αθανάσιος ’Η ελληνική δημόσια διοίκηση στην εποχή των Μνημονίων - Μεταρρυθμιστικές προτάσεις και προοπτικές 18:00-18:30  
Πετρούλια  Όλγα Η δημόσια διοίκηση πριν και μετά τη κρίση 18:30-19:00