Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

04.02.2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Επώνυμο Όνομα Θέμα διπλωματικής εργασίας ΤΡΙΤΗ, 11/2/2020 Θεμιστοκλέους 6
Γεωργόπουλος  Μάριος Διεμφυλικά άτομα και νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου 14:30 7ος όρ. 
Τσάμη  Παρασκευή Αντιμετώπιση μεταναστευτικής κρίσης μέσω των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Μελέτη περίπτωσης 15:00 7ος όρ. 
Γκίτσας  Ιωάννης Η αρχή του κοινωνικού κράτους στην Ελληνική συνταγματική ιστορία 15:30 7ος όρ. 
Ζαχαριουδάκης  Ηλίας Η άμεση πολιτική συμμετοχή στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας  16:00 7ος όρ. 
Μανιατάκη  Μαρία-Ειρήνη-Ελένη Το ισχύον συνταγματικό καθεστώς των σχέσεων κράτους εκκλησίας και οι προτάσεις για την αναθεώρησή τους.           16:30 7ος όρ. 
         
         
Επώνυμο Όνομα Θέμα διπλωματικής εργασίας ΤΡΙΤΗ, 11/2/2020 Θεμιστοκλέους 6
Θεοφάνη  Μαρίνα Ο εσωτερικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση 15:30 γρ. 55, 6ος  όρ.
Περράκης  Γεώργιος Έλεγχος της διοικητικής δράσης. Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των σωματείων επιθεώρησης και ελέγχου  16:00 γρ. 55, 6ος  όρ.
Πολυτσάκης  Ιωάννης Η μεταρρύθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι αόρατες διαστάσεις της οργανωσιακής αλλαγής. 16:30 γρ. 55, 6ος  όρ.
Θραψανιώτης  Γεώργιος Ρυθμιστικές πολιτικές ανάσχεσης του φαινομένου της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης 17:00 γρ. 55, 6ος  όρ.
Γεωργούλια  Ευαγγελία Μεταναστευτικές ροές 2016-2019: προστασία ασυνόδευτων και συνοδευόμενων ανηλίκων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και οι δομές φιλοξενίας.   17:30 γρ. 55, 6ος  όρ.
Γκοντέβα  Αθανασία Η συμβολή της UNESCO στην προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η περίπτωση της Ελλάδας και τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 18:00 γρ. 55, 6ος  όρ.

 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!