Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

24.05.2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ IOYNIOY 2018

 

    Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 Θεμιστοκλέους 6, 6ος όροφος, γρ. 55
Δεληγιαννάκη  Δέσποινα Η αυτοτέλεια της ποινικής και της διοικητικής διαδικασίας επί τελωνειακών-δασμοφορολογικών διαφορών. 13:30 - 14:00
Μπαμπλέκη  Ελένη Η νομική φύση των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος 14:00 - 14:30
Σκάρλου  Δήμητρα Η υποχρέωση συμμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης στις αποφάσεις των δικαστηρίων 14:30 - 15:00
Σεμιτέκολου  Αντωνία Ο τοπικός συμπαραστάτης ως θεσμός διαμεσολάβησης 15:00 - 15:30
Ξιφαράς  Νικόλαος Το προφίλ των μελών των ανεξάρτητων αρχών. Προσωπική ανεξαρτησία, ουδετερότητα, επαγγελματισμός 15:30 - 16:00
Πασπαλιάρη  Πηνελόπη Η πολιτική διοικητικής αναδιάρθρωσης¨Η οργανωτική ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων 16:00 - 16:30
Κολάρου  Μαρκέλλα Πολιτική απελευθέρωσης αγορών: Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 16:30 - 17:00