Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή νέων

29.05.2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ IOYNIOY 2019

α/α Επώνυμο Όνομα Θέμα διπλωματικής εργασίας 11 Ιουνίου2019 (Τρίτη)  Θεμιστοκλέους 6
1 Μαξακούλη  Μπριτζίλντα Τα Κοινωνικά Δικαιώματα υπό τη δαμόκλειο σπάθη της Οικονομική Κρίσης και των "Μνημονίων" 13:00-13:40 6ος όροφος, γρ. 55
2 Φάλο Τζένη Η δικαστική αντιμετώπιση της θρησκευτικής ελευθερίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΣΔΑ). 13:40-14:20 6ος όροφος, γρ. 55
3 Παναγιωτόπουλος  Κωνσταντίνος Ελευθερία έκφρασης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 14:20-15:00 6ος όροφος, γρ. 55
4 Λουκογεωργάκη Αικατερίνη Εκδηλώσεις θρησκευτικής ταυτότητας στο δημόσιο χώρο: μαντίλα, μπούργκα, νικάμπ και ισότητα των φύλων  15:00-15:40 6ος όροφος, γρ. 55
5 Κωστάκη  Δήμητρα Η απαγόρευση των διακρίσεων και η προστασία της διαφορετικότητας υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 15:40-16:20 6ος όροφος, γρ. 55
6 Κροτσέτη Δωροθέα Η εθνική και ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Σχέση και προοπτικές. 16:20-17:00 6ος όροφος, γρ. 55
1 Καρπαθίου  Πέτρος Νέα πεδία ρυθμιστικής παρέμβασης: η περίπτωση των Uber και Airbnb 12:20-13:00 7ος όροφος
           
        13 Ιουνίου 2019 (Πέμπτη)
 Θεμιστοκλέους 6
1 Τόκα  Δέσποινα Γυναίκες και ελληνική δημόσια διοίκηση 12:00-12:40 6ος όροφος, γρ. 55
2 Κολώνια   Αντίκλεια Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση του brain drain 12:40-13:20 6ος όροφος, γρ. 55

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΛΕΠΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!